Видання » Проблеми репродуктивного здоров’я та формування сексуальної культури підлітків та молоді

1. Жилка Н., Іркіна Т., Тешенко В. Стан репродуктивного здоров’я в Україні (медико-демографічний огляд). – Київ: Міністерство охорони здоров’я України, Національна Академія наук: Інститут економіки, 2001. – 68 с.
Репродуктивне здоров’я – важлива передумова сприятливих демографічних перспектив нації. В умовах гострої демографічної кризи в Україні стан репродуктивного здоров’я набуває особливого значення. Він є не лише складовою загального стану здоров’я, яке в роки соціально-економічної кризи значно погіршилось, а й важливим чинником формування народжуваності, рівень якої на сьогодні є вкрай низьким, а також здоров’я молодого покоління. Брошура присвячена медико-демографічному огляду тенденцій репродуктивного здоров’я в Україні протягом останнього десятиріччя, аналізу планування сім’ї у контексті проблем репродуктивного здоров’я та шляхам його поліпшення.
Для практичних працівників системи охорони здоров’я, викладачів медичних вузів, демографів, соціологів та всіх тих, хто цікавиться проблемами відтворення населення та його репродуктивного здоров’я.

2. Особливості сексуальної поведінки та орієнтації неповнолітніх / О. Балакірєва (керівник), Т. Бондар, М. Варбан, О. Яременко. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – Вип. 2. – 38 с. (Серія: Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді. У 3 вип.).
У брошурі містяться матеріали щодо сексуальної поведінки підлітків та проблем, пов’язаних з нею, обізнаності щодо ризиків небезпечної поведінки, можливих інфекцій, ВІЛ/СНІДу, а також формування сексуальної культури. Підготовлено за результатами опитування української молоді „Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді”.
Розрахована на соціальних працівників, волонтерів, учителів, батьків, молодь, журналістів та тих, хто працює з молоддю і підлітками, цікавиться проблемами формування здорового способу життя молодого покоління.

3. Профилактика болезней, передаваемых половым путем: Пособие для кл. рук., соц. Педагогов, психологов общеобразовательных школ / А. Л. Навроцкий, В. Г. Панкратов, Ю. В. Салук. – Мн.: Университетское, 2001. – 152 с.
Авторами с учетом многолетнего опыта работы по первичной профилактике болезней, передаваемых половым путем, среди учащихся и студентов и работы в клинике с больными подростками подготовлены тесты, задачи, задания для проведения занятий по различным аспектам предупреждения этих болезней среди молодежи.
Предназначено для учителей, классных руководителей, социальных педагогов и психологов общеобразовательных школ. Может быть полезно педагогам профессионально-технических училищ, техникумов, вузов во вне учебной работе с молодежью.

4. Репродуктивне здоров’я чоловіків / Матюха Л. Ф., Хіміон Л. В., Банніков В. І., Горбенко О. В., Криве нок В. І., Мацька О. В. – К.: Факт, 2004. – 88 с.
Посібник розраховано на слухачів академії післядипломної освіти, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів.

5. Репродуктивное здоровье подростков: проблемы, поиски, решения: Информационно-аналитический сборник / Составитель Е. В. Куликова. – Великий Новгород: МОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов», 2002. – 66 с.
В сборнике представлены материалы, посвященные проблеме репродуктивного и сексуального здоровья молодежи, а также отношению общества к этой проблеме. Сборник выполнен при финансовой поддержке Международной сети АСТРА Женских организаций стран Средней и Восточной Европы, занимающихся защитой репродуктивных и сексуальных прав и здоровья.
Сборник адресован социальным педагогам, медицинским работникам образовательных учреждений.

6. Формування сексуальної культури молоді / Балакірєва О. М., Галустян Ю. М., Корегін О. Я., Новицька В. П., Цисар І., Яременко О. О. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень, 2004. – Кн. 9. – 132 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
У монографії охарактеризовано сучасний стан сексуальної культури молоді, розглянуто медико-соціальний контекст сексуального культури та просвіти молодих людей. Розраховано на тренерів, які в межах українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я–2” (2003–2007 рр.) здійснюватимуть підготовку фахівців із формування здорового способу життя молоді у регіонах України, на безпосередніх учасників упровадження місцевих проектів формування здорового способу життя молоді – державних службовців і службовців місцевого самоврядування, працівників організацій охорони здоров’я, освіти і науки, сім’ї та молоді, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для молоді, лідерів громадських організацій.