Дослідження та цікаві факти

Для тих, хто серйозно ставиться до збереження здоров’я молодого покоління

Опитування учнівської молоді (віком 11–16 років), яке проводилося Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах міжнародного проекту ВООЗ „Health Behavior in School-aged Children Study” (HBSD) – „Здоров’я та поведінка молоді, що навчається” мало на меті дослідити, які сучасні чинники впливу на здоров’я сучасної молоді.
Визначено, що на стан фізичного здоров’я суттєво впливає ґендерний статус учнів. Зокрема, дівчата більшою мірою відзначають незадовільний стан здоров’я, говорять про наявність больових симптомів частіше, ніж раз на тиждень. Частково це пояснюється й тим, що хлопці меншою мірою зважають на певні проблеми свого здоров’я, не схильні „жалітися”. Важливе значення мають стосунки з батьками. Підлітки, яким бракує батьківської теплоти й турботи, частіше вказують на проблеми із здоров’ям, іноді підсвідомо розраховуючи таким чином привернути до себе більше уваги з боку батьків. Такий саме вплив має і шкільне оточення. Вагомим чинником є матеріальний стан родини. У молодшому віці значний вплив має змістовне проведення вільного часу та компанія друзів з позитивною поведінкою й успішною соціалізацією. Для вікових груп 13-річних та 15-річних підлітків відіграє роль участі у різноманітних організаціях, гуртках, клубах.

Важливий вплив на поширення серед підлітків куріння мають такі соціальні фактори, як стать, повна/неповна батьківська сім’я, взаєморозуміння з батьками, ставлення до школи та оцінки успішності з боку вчителів, змістовний вільний час та учать у різних організаціях. Найбільший рівень впливу і на спробу куріння, і на регулярність куріння у підлітковому віці має компанія друзів. Причому наявність компанії друзів з ризикованою поведінкою має більш сильний рівень впливу ніж компанія друзів з позитивними моделями соціалізації.
Аналіз впливу соціальних чинників на поширення вживання алкогольних напоїв та стан сп’яніння показує, що стать, категорія сім’ї, взаєморозуміння з батьками, ставлення до школи та оцінка успішності з боку вчителів і змістовний вільний час мають значний вплив на підлітків. Причому наявність компанії друзів з ризикованою поведінкою також має більш сильний рівень впливу, ніж компанія друзів з позитивними моделями соціалізації.
До основних чинників, що визначають якість харчування, належать матеріальний стан сім’ї та тип поселення. Крім того, зафіксовано вплив рівня взаєморозуміння з батьками, ґендерні особливості та друзі. Певне значення має також позитивне шкільне оточення як середовище формування здорового способу життя, в тому числі й вплив на здорове харчування.
На фізичну активність підлітків усіх вікових груп найбільш сильний вплив має їхня стать, взаєморозуміння з батьками та участь у діяльності різних організацій, до яких включені й культурно-спортивні та туристичні.
Для молодших вікових груп виявлено існування певної кореляції між змістовних вільним часом та фізичною активністю, а також між позитивною характеристикою шкільного оточення та фізичною активністю. Для групи 15-річних впливовим фактором стає тип поселення. Однією з важливих характеристик соціального самопочуття підлітків є залучення до таких дій, як образа інших або потерпання від образ. Цей аспект шкільного життя набуває значення в умовах поширення проявів насильства у суспільстві та в підліткових групах, більшої відкритості інформації щодо таких проявів.
Основним чинниками на поширення ображання інших та потерпання від образ стають фактори соціального середовища, а саме – сімейного оточення та шкільне оточення. Крім того, хлопці частіше повідомляли про те, що вони ображали інших, а дівчата частіше вказували на потерпання від образ. На участь в ображанні інших значною мірою також впливає компанія друзів.
Щодо участі в бійках, то визначальними чинниками виявились стать підлітків та компанії друзів. Певний вплив справляє соціальне середовище – тип поселення, наявність у районі проживання компаній молодих людей, які сприяють неспокій.
Травматизм серед підлітків усі
х груп залежить від їхньої статі, типу поселення, матеріального стані сім’ї та компанії друзів. Більш високий травматизм серед хлопців, підлітків обласних центрів, з більш матеріальним рівнем батьківської сім’ї.
Опитування щодо сексуальних контактів та вживання наркотичних речовин проводилися лише серед підлітків старшої вікової групи (15-річні). Отже, найбільш вагомими чинниками раннього сексуального дебюту є стать (хлопці раніше набувають такий досвід) та компанія друзів. Певний вплив, але не такий сильний, як вищезазначені, мають стосунки з вчителями (оцінка викладачами успішності підлітків у навчанні), склад сім’ї (реструктурована сім’я є середовищем, яке підштовхує до більш раннього початку сексуальних стосунків), матеріальний стан сім’ї та тип поселення.

За матеріалами: Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді: моногр. / Наук. ред. О.М. Балакірєва. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. – 128 c.