Дослідження та цікаві факти > Новини

Дослідження цінностей та характеристик міцної сім’ї

Дослідження цінностей та характеристик міцної сім’ї. родина, сім'я, цінності

Департамент охорони здоров’я та соціальних служб США у 1990-х роках провів ряд досліджень, присвячених визначенню цінностей, умов та чинників, які впливають на успішність та цілісність родини. Базуючись на попередніх дослідженнях, науковці висунули ряд припущень про те, якими є характеристики міцної та успішної родини. Відповідно були визначені наступні характеристики:

–         спілкування

–         підтримка та заохочення з боку членів родини

–         висловлення вдячності

–         відданість родині (виконання зобов’язань)

–         релігійні (духовні) орієнтації

–         соціальна єдність

–         здатність до адаптації

–         чіткий розподіл ролей

–         проведення часу разом.

Наявність ефективної комунікації є найчастіше згадуваним у науковій літературі фактором міцної та здорової родини. Дослідники характеризують комунікацію такої родини як відкриту, чесну та постійну. Члени сім’ї спілкуються одне з одним часто, вони завжди чесні та відкриті одне з одним. (Stinnett і DeFrain, 1985; Lewis, 1979; Epstein, 1983; Olson, 1986).

Підтримка та заохочення членів родини включає у себе ряд елементів, таких як визнання та повага. Міцні сім’ї культивують почуття належності до родини, але у той же час підтримують індивідуальність , мають власні інтереси. Члени родини насолоджуються родинною атмосферою, але не обмежуються нею.

Дослідник та науковець із США Nick Stinnett описує відданість родині таким чином: «Зобов’язання є взаємно направленими. Кожен член сім’ї цінується, кожного підтримують і кожен сам надає підтримку іншим. При цьому родина почуває себе єдиним цілим, у них є відчуття команди, сімейної ідентичності та міцності зв’язків. Коли зовнішній тиск (робота, навчання) загрожує добробуту родини, у здорових міцних сім’ях члени родини ідуть на компроміси та жертви, щоб зберегти сімейний затишок та цілісність родини (Stinnett, prepared statement to the Select Committee on Children, Youth, and Families, 1986, pg. 48).

«Забезпечення високого рівня позитивного підкріплення членам родини відбувається через виконання день у день речей, які є приємними для іншої людини. Заради її добробуту, не маючи на меті «підкупити її любов’ю». Так Уолтер Шумм (Schumm,1986), науковець із США, визначає «висловлення вдячності» як характеристику міцної родини. У контексті цього, Роберт Біверс та інші дослідники проголошують, що надзвичайно важливим є почуття «радості» від спілкування з дитиною для того, щоб вона нормально розвивалась. Крім цього Олсон зазначає, що дуже важливо досліджуючи родину відмічати радість, симпатію, теплоту та гумор, якими члени сім’ї діляться між собою. Це є важливими аспектами, які відрізняють міцні сім’ї від інших.

Релігійні (духовні) орієнтації визначаються багатьма дослідниками як невід’ємний компонент міцних родин. Бівер визначає, що усі дослідження відзначають певні аспекти релігійності (духовності) як компонент  здорової та цілісної сім’ї. Тим не менш, існують розбіжності з приводу того, які саме аспекти релігії є важливим для збереження міцності та функціонування родини.

Здатність сім’ї адаптуватись до стресових і потенційно небезпечних подій, а також до передбачуваним змін життєвого циклу є важливою  характеристикою міцної сім’ї. Бівер відзначає, що міцні родини здатні справлятися із стресом. Чим консервативніша та ригідніша родина – тим менша вірогідність успішно справитися із стресовою ситуацією.  Олсон визначає адаптивність і гнучкість як здатність родини змінити структуру ролей і правил всередині сім’ї.

Успішні та міцні  сім’ї не є ізольованими, вони пов’язані з широким колом зв’язків із суспільством, у якому вони проживають. Одним з наслідків наявності широкої мережі зв’язків є наявність зовнішніх ресурсів (дослідники відзначають їх як важливий елемент успішності родини). Таким чином спілкування із друзями, родичами, сусідами є невід’ємним елементом успішної родини.

 

Багато дослідників відзначають важливість чіткого розподілу ролей у родині для успішного функціонування сім’ї. Це дає можливість сім’ї легко адаптуватись до стресових ситуацій, оскільки члени сім’ї знають про свої обов’язки та привілеї в родині. Отже, в умовах кризи та проблем учасники знають свої ролі. При цьому надзвичайно важливим  є те, чи справедливо розподілені ролі і чи виконуються обов’язки кожним із членів родини (Епштейн та ін, 1983).

 

Успішні сім’ї проводять час разом, у великій кількості та із задоволенням. Це також є одним з важливим індикатором міцної родини.

Оригінал статті можна знайти тут.

, ,