Інформація

Навчання для журналістів

У рамках просвітницької діяльності Центру здорового способу життя. 26 червня 2007 р. відбувся навчальний семінар для журналістів за темою „Формування здорового способу життя: теоретичні та практичні аспекти”.

На сьогодні ситуація із збереженням та зміцненням здоров’я населення України викликає занепокоєння та потребує особливої уваги з боку держави. Але будь-які заходи щодо покращення ситуації так чи інакше пов’язані з необхідністю інформувати суспільство, впливати на свідомість задля переміни застарілих стереотипів або навпаки – для пропагування нових ідей.

Саме роль, місце та особливості функціонування ЗМІ є дуже важливими у даному процесі. Тому Державний інститут розвитку сім’ї та молоді виступив ініціатором та організатором проведення навчального семінару. Метою даного заходу стало ознайомлення з основними положеннями щодо розуміння феномену здоров’я на сучасному етапі розвитку людства в цілому та в Україні зокрема.

Не дивлячись на те, що даною тематикою займається обмежена кількість журналістів, працівники Центру сподіваються, що учасники семінару окрім запропонованих друкованих матеріалів, винесли переконання про необхідність популяризації здорового способу життя серед молоді.
У планах центру зібрати представників ЗМІ на другий етап навчання у жовтні 2007 року.