Новини

Затверджено Державну цільову соціальну програму зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року.

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову "Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року" (№940 від 3 вересня 2009 р.). Постанова має на меті збереження та зміцнення здоров’я населення, захист людей від наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму, мінімізацію соціальних, екологічних та економічних наслідків тютюнокуріння шляхом проведення заходів на національному та місцевому рівні.
Для розв’язання цієї проблеми затверджено наступний комплекс заходів:
 проведення цілеспрямованої профілактичної роботи серед широких верств населення з метою підвищення рівня поінформованості про шкідливий вплив активного та пасивного тютюнокуріння на здоров’я, токсичні речовини тютюнового диму, методи припинення вживання тютюну;
 створення системи надання допомоги у припиненні вживання тютюну і забезпечення лікування залежності від тютюну з відповідним навчанням медичних працівників;
 поступове підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби з метою сприяння досягненню цілей у галузі охорони здоров’я, спрямованих на скорочення обсягу споживання тютюну;
 вжиття заходів для ліквідації всіх форм незаконної торгівлі тютюновими виробами;
 встановлення заборони щодо:
— поширення будь-якої реклами тютюнових виробів, зокрема шляхом надання їх виробниками спонсорської допомоги, стимулювання продажу таких виробів;
— куріння у громадських та на робочих місцях.
КМУ зазначив, що розв’язання проблеми можливе шляхом здійснення комплексу вище перелічених та інших заходів в два етапи. Перший етап – 2009-2010 рік, другий – 2011-2012.
Після впровадження цієї програми протягом вже повних трьох років очікується:
— зменшити обсяг вживання тютюнових виробів і знизити рівень поширення тютюнокуріння і попиту на зазначені вироби в Україні;
— підвищити рівень поінформованості населення про шкідливий вплив вживання тютюнових виробів на здоров’я;
— поліпшити якість надання медичної допомоги у лікуванні залежності від тютюну, що збільшить питому вагу осіб, які відмовилися від куріння;
— зменшити обсяг незаконної торгівлі тютюновими виробами;
— знизити рівень захворюваності та смертності від хвороб, пов’язаних із вживанням тютюну або впливом тютюнового диму;
— збільшити тривалість життя населення;
— знизити показники впливу тютюнового диму на здоров’я населення;
— зменшити рівень забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами тютюнових виробів;
— отримувати додаткові надходження до державного бюджету в результаті збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби;
— проводити моніторинг здійснення заходів державної політики щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
Результати впровадження цієї програми залежать не лише від влади, тому сподіваємось на спільну співпрацю щодо подолання проблеми тютюнокуріння в Україні. Адже від кожного залежить чи зміниться щось в нашій країні найближчим часом.
Здоров’я твоє, твоєї родини і навіть суспільства в цілому залежить від тебе особисто. Не втрачай дорогоцінний час.