Новини

Прес-реліз

Активізація молодіжної участі у програмах з формування здорового способу життя

Базові закони, що регламентують і визначають зміст державної політики з питань зміцнення та розвитку здоров’я дітей та молоді визначено в дев’яти державних документах, серед яких Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки; Державна програма „Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015р., Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007–2011 рр.; Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки (від 19 лютого 2009 року N 1026-VI); Програма Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «Здорова нація» на 2009 р. тощо.
Тобто в державі створено нормативно-правову базу для реалізації дій, присвячених збереженню здоров’я дітей та молоді. Проте, всупереч законодавчим нормативам, спостерігається погіршення ситуації щодо зростання кількості негативних явищ, які мають місце у молодіжному середовищі.
Продовжує збільшуватися кількість учнівської молоді, яка вживає алкоголь та наркотики. У 2009 році Українське відділення Дитячого фонду ООН оприлюднило результати дослідження щодо динаміки вживання алкоголю, наркотиків та поширеності тютюнопаління. Виявилося, що 91% дівчат та хлопців віком 15–16 років уже мають досвід вживання алкоголю (у 1995 році таких було 87%), 63% – досвід паління тютюну, ще 14% – «спробували» марихуану. Найбільш поширеним як серед хлопців так і серед дівчат є вживання пива (відповідно 70% і 56,5%). Сумно констатувати, але у 2008 р. медиками було вперше зареєстровано 48 випадків (0,6 на 100 тис. дітей) дитячого хронічного алкогольного синдрому.

За даними Міністерства освіти та науки України, які було надано нашому Міністерству для Державної доповіді щодо становища дітей в Україні за 2008 р., життєдіяльність значної частини дітей середньої та старшої школи (62%) проходить в несприятливих житлових і напружених психологічних умовах. Майже половина з них час від часу вживає алкогольні напої: 49,5% хлопців та 42,1% дівчат. Педагоги стверджують, що лише біля 25% дітей займаються фізкультурою поза школою, віддаючи перевагу пасивному відпочинку. Якщо брати до уваги, що у всіх школах проводяться уроки з Основ здоров’я, то виходить, що ефективність такого курсу є не високою (за різними дослідженнями 74% інформації з тематики збереження здоров’я молодь отримує саме в школі).
Офіційна статистика Міністерства охорони здоров’я України демонструє позитивну динаміку зменшення рівня зловживання наркотиками серед неповнолітніх: дещо зменшується кількість дітей та підлітків, зареєстрованих у наркологічних диспансерах, проте реальну ситуацію із наркоманією в молодіжному та дитячому середовищі оцінити важко. Причиною є поширеність „анонімного” лікування, вживання клубних наркотиків та побутових речовин. Родичі молодих людей не звертаються за медичною допомогою, оскільки не можуть собі дозволити таке лікування. Офіційна статистика також не враховує дітей-вулиці.
Протягом останніх років питання загрозливого поширення набуває епідемія ВІЛ/СНІДу. Ще у 2007 році Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді було проведено соціологічне дослідження „Рівень знань щодо ВІЛ/СНІДу, поведінка та ставлення до людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом”. Отримані дані засвідчили, що основна увага щодо профілактики ВІЛ/СНІДу зосереджена на молоді віком 14–17 років. Більш старші молоді люди віком 20–24 років залишається найменш охопленими заходами з профілактичної діяльності. Дослідження виявило недостатній рівень інформованості молоді: правильно визначали шляхи запобігання статевої передачі ВІЛ-інфекції лише 40 відсотків опитаних молодих людей. Слід пам’ятати, що молодь це майбутні батьки, яким народжувати та виховувати власних дітей. Вже сьогодні ситуація досить тривожна, оскільки зростає кількість дітей, які народжені ВІЛ-інфікованими жінками. Так за даними Міністерства охорони здоров’я України, у 2008 р. було за
реєстровано 3 635 таких дітей, тоді як а у 2005 році – 2 516 дітей.
______________________________________________________________________
Зважаючи на актуальність проблеми Державний інститут розвитку сім’ї та молоді проводить прес-конференцію, присвячену обговоренню питань формування здорового способу життя та протидії поширенню алкозалежності та тютюнопаління у молодіжному середовищі.
В ході роботи будуть висвітлені наступні питання:
1. Аналіз причин, які негативно впливають на реалізацію державних молодіжних програм, присвячених збереженню здоров’я дітей та молоді.
Більшість заходів, які реалізуються у межах цих програм, проводяться у вигляді масових акцій та заходів, які розраховані на великий загал, тобто випадає індивідуальна складова роботи з молоддю. В результаті набуті знання не приводять до усвідомленої поведінки та відповідно до формування навичок здорового способу життя, бо така робота потребує активних дій самої молоді. Інший аспект пов’язаний з наявністю потужної індустрії з виробництва алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів та відповідною рекламою, яка їх популяризує. На сьогодні у суспільстві не вважається аморальним відзначати всі важливі події за чаркою вина чи горілки в присутності дітей. Міжгалузева координація є складним процесом, оскільки чиновники різних міністерств мають різну звітність та галузевий підхід, різні виконавчі структури на місцях та технології роботи з молоддю.
2. Що необхідно зробити для зміни ситуації.
Сформувати нові концептуальні підходи державної молодіжної політики щодо участі дітей та молоді у прийнятті рішень. Молодь слід розглядати як активного учасника процесу практичної реалізації відповідних заходів та технологій роботи. Опиратися на принцип, що участь є моральним і юридичним правом для всіх дітей, вона має бути свідомою і добровільною та не може бути примусовою. Вироблення молодіжної соціальної політики має обов’язково ґрунтуватися на розумінні концептуальних основ формування здорового способу життя, а не тільки в рамках програм пропонувати заходи, пов’язані зі збереженням здоров’я.
3. Презентація діяльності Молодіжної студії «Молодь обирає здоров’я» Державного інституту розвитку сім’ї та молоді.
Протягом 2006 – 2009 рр. науковцями Центру здорового способу життя Державного інституту розвитку сім’ї та молоді реалізується науковий проект «Молодіжні тренінгові студії з формування здорового способу життя». Метою цього проекту є підготовка волонтерів з числа студентської молоді, розробка відповідних тренінгових занять й проведення їхньої апробації на базі освітніх закладів та молодіжних громадських організацій. Відпрацьовані методики поширюються серед вишів, які готують майбутніх соціальних працівників та педагогів, з метою запровадження у навчально-виховний процес. Наразі напрацьовані матеріали проходять апробацію у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Національному педагогічному університеті ім. Драгоманова та Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова.
Протягом цього періоду було підготовлено майже 100 волонтерів-тренерів з числа студентської молоді, які навчаються у різних київських вищих навчальних закладах, ними за сприяння науковців було розроблено 10 тренінгових модулів з тематики формування здорового способу життя, статевої культури, профілактики алкоголю та поширення тютюнопаління, раціонального харчування тощо. Тренінги проводилися для школярів та студентів за принципом «рівний-рівному», так тільки у 2009 р. вони проводилися у СШ № 155 за тематикою «Профілактика тютюнопаління серед підлітків», у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова за тематикою: „Профілактика тютюнопаління серед студентів” та „Збереження репродуктивного здоров’я серед молоді», в Коледжі архітектури та дизайну на тему: „Репродуктивне здоров’я та шляхи його збереження”, „Безпечна сексуальна поведінка”, „Інфекції хвороби та хвороби, що передаються статевим шляхом”, для громадських молодіжних організацій з тематики формування здорового способу життя тощо.
4. Перспективи розвитку молодіжної участ
і у реалізації державних програм щодо збереження здоров’я та профілактики негативних явищ.
Соціально-економічна нестабільність спонукає до неповного або часткового фінансування багатьох державних програм, що впливає на їх продуктивність та відтак ставить під сумнів доцільність проведення, принаймні, частини із них. Але так ситуація не має впливати на бажання людей бути здоровими, тому необхідні альтернативні шляхи вирішення цих проблем.
На нашу думку, технологія створення Молодіжних волонтерських студій у освітніх закладах може мінімізувати витрати держави на реалізацію програм та проведення заходів за рахунок посилення механізмів громадянської участі (поширення волонтерського руху) та свідомого вибору здорового способу життя.
Загалом, запровадження ідеології здорового способу життя у молодіжному середовищі змінить пріоритети та ціннісні орієнтації молоді та надасть можливість створити суспільне середовище, де здоровим бути модно, сучасно і вигідно.