Видання » Становище сімей

1. Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях / Г. В. Свят ненко, Л. С. Волинець, Є. М. Луценко та ін. – К.: Логос, 2000. – 92 с.
У книзі на основі соціологічних досліджень проаналізовано роль сім’ї у формуванні особистості, виховні можливості різних типів сімей та їх вплив на самопочуття дитини, визначено негативні чинники, що перешкоджають нормальному розвиткові дитини.
Розрахована на науковців, практичних працівників, на всіх, хто цікавиться сімейною проблематикою.

2. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах: тематична державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – 144 с.
У доповіді подано загальну характеристику становища сімей в Україні, аналізуються можливості та обмеження реалізації їх виховної функції, вплив соціально-економічного становища сімей на процес виховання дітей у родині, соціальні і психолого-педагогічні умови сучасного сімейного виховання, особливості соціалізації дітей залежно від типу сім’ї за структурою, рівнем матеріального становища, характером стосунків між дитиною та батьками. Пропонуються шляхи удосконалення державної сімейної політики спрямовані на забезпечення сприятливих умов для виховання, освіти і розвитку дітей.

3. Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку: Тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 140 с.
У доповіді висвітлюються актуальні проблеми становлення та розвитку молодих сімей в сучасній Україні. Наведено дані щодо орієнтацій та установок молоді на цінності сім’ї, готовності до її створення з огляду на поширення в Україні неофіційних шлюбів. Проаналізовано стан і причини розлучень та розпаду молодих сімей в Україні, зміни у процесах народжуваності, дітородних установках молодої сім’ї можливостях їх реалізації в сучасних умовах. Наведена характеристика економічного становища та житлових умов молодих сімей, рівня доходів та витрат, особливостей сімейного виховання, перспектив гендерної рівноваги в молодих сім’ях. Пропонуються шляхи удосконалення державної сімейної політики, спрямовані на вирішення нагальних проблем молодої сім’ї.

4. Сім’я ХХІ століття: Матеріали для роботи по програмі соціальної підтримки молодої сім’ї. – Вінниця, 2000.

5. Соціально-економічні причини насильства в сім’ї в Україні: аналіз проблем та шляхи запобігання (матеріали за результатами соціологічного опитування) – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 144 с.
У монографії дається загальна характеристика особливостей цільових груп осіб (жінок і неповнолітніх дітей), які зазнають насильства, визначаються причини, які сприяють підвищенню їх вразливості від насильства в сім’ї. З’ясовуються його масштаби і зокрема – поширеність та співвідношення тих видів, які знайшли відображення та визначення в Законі України „Про попередження насильства в сім’ї” (економічне, фізичне, психологічне, сексуальне) на основі статистичної інформації Департаменту адміністративної служби міліції, управління дільничних інспекторів міліції МВС України та м. Києва. Аналізується ефективність практичних заходів правоохоронних органів у цій сфері.
Пропонуються шляхи вдосконалення роботи щодо попередження насильства в сім’ї.

6. Становище сімей у Херсонській області та шляхи вдосконалення державної сімейної політики з урахуванням особливостей регіону: Науковий звіт / А. М. Ноур (кер. авт. кол.), Г. В. Герасименко, Р. Г. Драп ушко, О.Ю Р. Крикун та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та моло
ді, 2003. – 76 с.

У науковому звіті аналізуються демографічна ситуація в Херсонській області, стан шлюбності, розлюченості, народжуваності, смертності та статевий баланс населення. Розглядаються тенденції соціально-економічних показників області, стан економічної активності і зайнятості населення, проблема родинного безробіття. Наведено дані щодо рівня правопорушень серед неповнолітніх, аналізується становище багатодітних, неповних сімей. За підсумками проведеного аналізу пропонуються шляхи вдосконалення регіональної сімейної політики в області. Підготовлено науковцями Державного інституту проблем сім’ї та молоді, Ради з вивчення продуктивних сил НАН України, Інституту економічного прогнозування НАН України. Адресується фахівцям управлінь та відділів у справах сім’ї та молоді, спеціалістам-практикам, які займаються проблемами сім’ї.