Видання » Гендерний паритет

1. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Для тебе. Дівчатам від 13 до 18 . – К.: Алатон, 2003. – 64 с.
Доброзичлива і відверта розмова про почуття і проблеми підлітків, їхні стосунки з батьками, друзями і протилежною статтю. Цікава і корисна не лише для юнаків, а й для всіх, кому вони не байдужі, – батьків, родичів, педагогів, соціальних працівників.
Видання підготовлено в рамках пілотного проекту ЮНІСЕФ та Міністерства освіти і науки України „Профілактика ВІЛ-інфекції у системі загальної середньої освіти Дніпропетровської області”. Гасло цього проекту: „Знати, щоб жити”. У ньому немає перебільшення. Адже оволодіти відповідними знаннями і навичками – сьогодні єдиний надійний спосіб захиститися від ВІЛ-інфекції і позбутися безпідставного страху перед ВІЛ-інфікованими людьми, які живуть серед нас, запобігти їх дискримінації.
У рамках проекту було проведено анонімне опитування 150 підлітків, влаштовано конкурс дитячих малюнків. Деякі їхні роботи включено до цього видання.

2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Для тебе. Хлопцям від 13 до 18 . – К.: Алатон, 2003. – 64 с.
Доброзичлива і відверта розмова про почуття і проблеми підлітків, їхні стосунки з батьками, друзями і протилежною статтю. Цікава і корисна не лише для юнаків, а й для всіх, кому вони не байдужі, – батьків, родичів, педагогів, соціальних працівників.
Видання підготовлено в рамках пілотного проекту ЮНІСЕФ та Міністерства освіти і науки України „Профілактика ВІЛ-інфекції у системі загальної середньої освіти Дніпропетровської області”. Гасло цього проекту: „Знати, щоб жити”. У ньому немає перебільшення. Адже оволодіти відповідними знаннями і навичками – сьогодні єдиний надійний спосіб захиститися від ВІЛ-інфекції і позбутися безпідставного страху перед ВІЛ-інфікованими людьми, які живуть серед нас, запобігти їх дискримінації.
У рамках проекту було проведено анонімне опитування 150 підлітків, влаштовано конкурс дитячих малюнків. Деякі їхні роботи включено до цього видання.

3. Впровадження гендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Євпаторія, 18–20 травня 2005 р.). – К.: Міленіум, 2005. – 148 с.

4. Впровадження гендерного підходу в українсько-канадському проекті „Молодь за здоров’я-2” (з досвіду реалізації) / О. М. Балакірєва, Ю. М. Галустян, Н. Ф. Романова, Д. М. Дікова-Фаворська. – К.: Укр.. ін-т соціол. дослідж., 2005. – 48 с.
Видання розраховане на державних службовців, працівників організацій охорони здоров’я, освіти і науки, сім’ї та молоді, культури і мистецтва, центрів соціальних служб для молоді, лідерів громадських організацій та безпосередніх учасників впровадження місцевих проектів з формування здорового способу життя.

5. Впровадження міжнародних стандартів у сфері гендерної рівності та людських прав в українській армії. – Черкаси, 2003.
Методичні рекомендації призначені для опрацювання на практичних заняттях, в загальножиттєвій практиці. Для чоловіків-військовослужбовців, жінок-військовослужбовців, усіх, кого цікавлять права людини.

6. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2003. – 129 с.
У науковій доповіді висвітлюються актуальні проблеми сучасних українських реалій з позицій гендерного підходу. Зроблено аналіз правових, політичних та економічних аспектів забезпечення гендерної рівності в суспільстві, проаналізовані гендерні особливості демографічної ситуації в Україні та ціннісних орієнтацій населення, охарактеризовано гендерні відносини в
сфері сімейного життя.
Для представників громадських організацій, соціальних працівників, державних службовців, науковців, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів, студентів та всіх, хто займається вивченням гендерної проблематики.

7. Говорун Т. В., Кікінежді О. М. Гендерна психологія: Навчальний посібник – К.: Академія, 2004.
Це перше в Україні видання, в якому зінтегровано здобутки вітчизняних і зарубіжних досліджень з гендерної психології. У цьому гендер як об’єкт психологічного вивчення представлений з погляду диференціації статевих ролей, виховних і соціокультурних впливів.
Для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, кого цікавить гендерна тематика.

8. Говорун Т. В., Кравець. В. П., Кікінежді О. М., Кізь О. Б. Гендерні аспекти усвідомленого батьківства: Навчальний посібник. – Терн67опіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 144 с.
У посібнику висвітлюються гендерні аспекти підготовки юнацтва до усвідомленого батьківства, зокрема особлива увага приділена розкриттю соціально-психологічних детермінант даного феномену, полеміці вродженого та набутого у процесі виконання батьківських та материнських функцій, проблемі психологічної готовності до сімейного життя. Посібник містить апробовану програму тренінгових занять „Вона та він у відповідальному батьківстві”.
Для студентів, вчителів, вихователів, психологів та соціальних педагогів.

9. Енциклопедія для дівчат: Для ст. шк віку / Авт.-упоряд. Н. М. Вол чек. – К.: Школа, 2002. – 592 с.
У дівчат досить часто виникають питання з різних галузей знань про себе та про своє здоров’я тощо, на які важко знайти відповідь. Пропонована нами „Енциклопедія для дівчат” допоможе опанувати ті знання, яких вам бракує, віднайти ту пораду, яка вам на той чи той момент життя найнеобхідніша.
Книжка буде вашим другом і порадником протягом багатьох років Вашого життя.

10. Інтегрування гендерного підходу в державну політику України. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 128 с.
У монографії висвітлюються концептуальні підходи до визначення поняття „гендерна рівність”, подано стислий огляд історії виникнення концепції комплексного підходу до проблеми рівності жінок та чоловіків та його застосування. Розглядаються проблеми та перспективи інтегрування гендерного підходу у державну політику України. Також аналізується стан та аргументується необхідність урахування гендерних аспектів у процесі управління персоналом, формування гендерної свідомості державних службовців, пропонуються практичні рекомендації щодо впровадження гендерної рівності в різних сферах сучасного суспільного життя.
Для державних службовців, політиків, представників неурядових організацій, фахівців з гендерних питань, посадових осіб, які відповідають за впровадження гендерних підходів на практиці, викладачів вищих навчальних закладів. Аспірантів, студентів та всіх, кого цікавлять проблеми гендерного паритету.

11. Інформаційно-методичний посібник проекту „Впровадження гендерної культури в молодіжне середовище”. – Дніпропетровськ, 2003. – 25 с.

12. Котюк І. І., Костенко О. М. Кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче право України: Гендерна експертиза. – К.: Логос, 2004. – 127 с.
У дослідженні здійснено гендерну експертизу кримінального, кримінально-процесуального і кримінально-виконавчого законодавства України на предмет його відповідності міжнародним стандартам у цій сфері. Внесені пропозиції щодо вдосконалення Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України з метою врахування гендерної адекватності у сфері регулювання цих відносин.
Видання розр
аховане на законодавців, державних службовців, вчених, усіх, хто займається розв’язанням проблем, що виникають у практиці правовідносин.

13. Методичні рекомендації щодо гендерних особливостей формування здорового способу життя для молоді (для фахівців) / Укл. Ю. М. Галустян – К., 2005. – 27 с.

14. Міжнародний досвід державного забезпечення рівності жінок та чоловіків: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 30 червня – 1 липня 2003 року).
Видання містить матеріали міжнародної конференції „Міжнародний досвід державного забезпечення рівності жінок та чоловіків”, що відбулася 30 червня – 1 липня 2003 рокую
Це друга конференція в Україні з державно-правових питань гендерної рівності.
В матеріалах відображені роль держави та правові аспекти світових гендерних перетворень упродовж останнього десятиріччя, значення права в адаптації України в міжнародний простір, втілення міжнародного законодавства з питань гендеру в національне, проблеми правотворчості та правозабезпечення щодо рівних прав і можливостей в українському суспільстві.
Висвітлення державно-правових аспектів гендерних перетворень учасниками конференції, представлене у книзі, є джерелом міжнародного і національного юридичного досвіду для порівняльного аналізу світових, регіональних і національних процесів гендерних змін і ролі в цьому держави та права.
Видання розраховане на науковців, які займаються питаннями гендеру, юридичну громад кість, практичних працівників державних органів і громадських організацій, всіх, кого цікавлять юридичні аспекти рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

15. Молодежи о гендере / Е. И. Бородин, Ю. В. Бори сова, И. В. Шпекторенко. О. И. Катан, М. П. Осташкин, А. В. Воронкин, М. В. Адрианом. – Днепропетровск, 2003. – 52 с.
Книга посвящена проблеме гендерного паритета, освещает актуальные вопросы установления политического, социального, экономического равенства женщин и мужчин. Авторы освещают теорию проблемы, основные гендерные понятия, историю и практику осуществления гендерной политики, отечественный и зарубежный опит.
Издание рассчитано на молодых людей, знакомящихся с гендерной проблематикой, а также на общественные и молодежные организации.

16. Практичний посібник із застосування інформаційних технологій для гендерних досліджень та гендерних освітніх програм.

17. Снегирева А. Между нами, девочками: Я сама. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000. – 512 с.
Советы психологов помогут вам разрешить самые сложные проблемы и конфликты, преодолеть страхи, избавиться от комплексов, наладить отношения с друзьями и родными. Книга научит быстро принимать решения, правильно ориентироваться в сложных ситуациях, находить верный подход к людям, свободно чувствовать себя в любой компании.

18. Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 5–7 грудня 2002 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – 222 с.