Видання » Фізична активність

1. Если хочешь быть здоров: Сборник / Сост. А. А. Исаев. – М., 1987. – 367 с.
Главная цель сборника – помочь внедрить физическую культуру в быт семьи.

2. Заняття фізкультурою та здоров’я: Мед.-пед. моніторинг / Г. Презлята, А. Шпильчак. – К.: Вид. Дім „Шкіл. світ”, 2006. – 112 с. – (Б-ка „Шкіл. світу”).
У методичних рекомендаціях описано найбільш доступні в умовах школи методи діагностики стану здоров’я та фізичної підготовки школярів. Подано методи педагогічного та медичного контролю за ослабленими дітьми, орієнтовані заходи та моделі вивчення роботи з фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі.
Призначена для інспекторів-методистів, керівників ЗНЗ, учителів фізичної культури, початкових класів, студентів, педагогічних працівників та фахівців у галузі фізичного виховання та спорту.

3. Разом з Фізкультуркіним: Навчальний посібник для учнів 2-х класів – Дніпропетровськ, 2003. – 44 с.
Процес фізичного виховання школярів згідно з навчальною програмою фізичної культури для учнів І-ХІ класів передбачає оволодіння учнями повним обсягом і тематикою теоретичних знань, відомостей з фізичної культури і спорту.
Специфіка роботи з дітьми молодшого шкільного віку передбачає пошук цікавих для дітей форм подачі теоретичного матеріалу з предмету „Фізична культура”.
В даному посібнику ознайомлення дітей з теоретичним матеріалом подається в ігровій формі, що сприяє активізації участі учня в оволодінні знаннями.

4. Спортивна абетка: Навчальний посібник для 1-х класів. – Дніпропетровськ, 2003. – 40 с.
Специфіка роботи з дітьми молодшого шкільного віку передбачає пошук нових форм та методів подачі теоретичного матеріалу з предмету „фізична культура”.
В даному посібнику ознайомлення дітей з буквами українського алфавіту пов’язане з оволодінням учнями необхідним обсягом знань, відомостей з фізичної культури та спорту.
Для дітей розроблені цікаві завдання для формування творчої активності, мотивації до занять фізичною культурою. Використання завдань передбачає сумісну роботу вчителів, батьків і самого учня в оволодінні знаннями.

5. Спортивний клуб Фізкультуркіна: навчальний посібник для учнів 4-х класів – Дніпропетровськ, 2003. – 36 с.
В даному навчальному посібнику представлено теоретичний матеріал з предмету „Основи здоров’я і фізична культура”.
Для дітей підготовлені цікаві завдання з метою формування пізнавальних та творчих здібностей. Поданий теоретичний матеріал сприяє залученню дітей до занять фізичною культурою і спортом, активної участі школяра в оволодінні знаннями з предмету „Основи здоров’я і фізична культура”.

6. Фізична культура як неодмінна складова формування здорового способу життя молоді / О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. Д. Дубогай, Р. Я. Левін, Л. В. Буцька. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. – Кн. 6. – 124 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
У монографії розглядається значення рухової активності для формування, збереження і зміцнення здоров’я молодшого покоління, наявний стан справ щодо залучення дітей і молоді України до найпростіших форм фізичної культури, спорту для всіх. Наведені можливості використання легко доступних засобів, методів і вправ, способів організації занять для посилення фізкультурно-спортивної складової місцевих проектів формування здорового способу життя молоді.
Видання розраховано на тренерів, які в межах українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я – 2” здійснюватимуть підготовку фахівців із формування здорового способу життя молоді в регіонах України, на безпосередніх учасн
иків впровадження місцевих проектів формування здорового способу життя молоді – працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, активність громадських організацій.

7. Фізкультуркін у спортивній країні: навчальний посібник для учнів 3-х класів. – Дніпропетровськ, 2003. – 44 с.
В даному навчальному посібнику представлено теоретичний матеріал з предмету „Основи здоров’я і фізична культура”.
Для дітей підготовлені цікаві завдання для формування пізнавальних здібностей, залучення дітей до занять фізичною культурою, активної участі школяра в оволодінні знаннями, відомостями з фізичної культури і спорту.