Інформація

"СПОСІБ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ" національне опитування

було проведено опитування населення України у п’яти областях України (Київській, Одеській, Полтавській, Львівській, Донецькій), АР Крим, містах Києві та Севастополі. Опитування проводилося методом стандартизованого інтерв’ю за місцем проживання До вибірки потрапили мешканці 32 населених пунктів (19 міських та 13 сільських).

Усього в опитуванні взяло участь 800 респондентів: 360 чоловіків та 440 жінок, що становить 45% та 55% відповідно. Віковий розподіл респондентів має наступний вигляд: 32% опитаних мають вік до 34 років, 36% осіб від 35–54 років, респонденти старшого віку (старше 55 років) – 32%. Загальний розподіл груп респондентів, за основними соціально-демографічними характеристиками вибіркової сукупності відповідає розподілу цих груп у генеральній сукупності.

[ Докладніше ]