Інформація > Новини

Європа бореться із алкоголем

Європа бореться із алкоголем. алкоголь, здоров'я, конференція, лікування

Країни-члени Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації здоров’я на в вересні 2011 року на  конференції в Баку підписали Резолюцію про Європейський план дій із скорочення шкідливого вживання алкоголю на 2012-2020 рр. Резолюція затверджує регіональну стратегію скорочення шкідливого споживання алкоголю, закликає країни-члени надати достатньо високу організаційну пріоритетність профілактиці і скороченню шкідливого споживання алкоголю, забезпечити адекватні фінансові та кадрові ресурси на всіх рівнях, співпрацювати з країнами-членами і надавати їм за необхідності підтримку в реалізації стратегії та в укріпленні національних заходів у відповідь на проблеми сфери охорони здоров’я, спричинені шкідливим споживанням алкоголю.

На основі попередніх європейських планів дій відносно алкоголю, в запропонованому Плані виділяють п’ять наступних основних завдань:

1)      підвищити рівень громадської обізнаності про масштаби та характер обумовленого шкідливим споживанням алкоголю тягаря для здоров’я, соціального та економічного розвитку, а також всіляко підтримувати укріплення політичної рішучості уряду вживати відповідних заходів по скороченню цього тягаря;

2)      розвивати та поширювати об’єктивне знання про маштаби та детермінанти пов’язаної із алкоголем шкоди, а також лікування порушень здоров’я, обумовлених вживанням алкоголю, і супутніх паталогічних станів;

3)      посилювати технічну підтримку і збільшувати потенціал країн-членів, необхідні для зниження шкоди від алкоголю і лікування порушень здоров’я, прямо обумовлених вживанням алкоголю, і супутніх паталогічних станів;

4)      посилювати партнерство і покращувати координацію між зацікавленими сторонами, збільшувати об’єми мобілізованих ресурсів, необхідних для здійснення скоординованих дій із скорочення шкідливого вживання алкоголю;

5)      удосконалювати системи моніторингу та епідеміологічного нагляду на субнаціональному, національному та європейському рівнях та більш ефективно розповсюджувати і використовувати інформацію з метою пропагандистської роботи, а також проведення оцінки політики.

 

Відповідно до поставлених завдань головними напрямками діяльності, що є по-суті комплексом варіантів політики та практичних заходів, рекомендованих для адаптації та впровадження на національному рівні, з урахуванням умов конкретних країн, таких як релігійний та культурний контекст, національні пріоритети охорони здоров’я, наявні ресурси та потенціал. Отже, напрямками діяльності згідно Плану дій є:

  • лідерство, інформованість та  прихильність;
  • заходи на рівні служб охорони здоров’я;
  • дії в громаді та на робочих місцях;
  • політика та контрзаходи відносно керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння;
  • доступність алкогольних напоїв;
  • маркетинг алкогольних напоїв;
  • цінова політика;
  • скорочення негативних наслідків вживання алкогольних напоїв і алкогольного сп’яніння;
  • скорочення впливу на здоров’я населення алкогольних напоїв, вироблених незаконно або в домашніх чи кустарних умовах;
  • моніторинг та епідеміологічний нагляд.

 

Повний текст даної резолюції та плану дій на російській мові Ви можете за наступними посиланнями

Європейський план дій  із скорочення шкідливого вживання алкоголю на 2012-2020 рр.

 Резолюцію про Європейський план дій із скорочення шкідливого вживання алкоголю на 2012-2020 рр.

, , ,