Новини

Створено Молодіжну студію формування здорового способу життя

Сьогоднішній стан здоров’я молоді вимагає перегляду традиційних форм і методів роботи, пов’язаних з просвітницькою та інформаційною діяльністю щодо збереження та зміцнення здоров’я. В першу чергу нагальною є потреба у налагодженні системної роботи у напрямі формування здорового способу життя з обов’язковим акцентом на чотири складові здоров’я: фізичну, соціальну, духовну та психічну.

Тільки за таких умов можна буде впливати не тільки на рівень знань молодих людей, але й на позитивно-спрямовану поведінку та усвідомлення збереження власного здоров’я.

За ініціативою студентських лідерів київських ВНЗ при центрі здорового способу життя Державного інституту розвитку сім’ї та молоді створено Молодіжну студію формування здорового способу життя. На сьогодні члени клубу займаються створенням мережі таких студій в різних освітніх закладах.

Співробітники центру здорового способу життя будуть надавати необхідну методичну та консультативну допомогу членам студії. Члени студії також будуть запрошуватися на засідання клубу ЮНЕСКО, що функціонує при НУ „Києво-Могилянська академія”, для підвищення кваліфікаційного рівня з питань волонтерства, лідерства та набуття тренерських навичок.