Інформація > Новини

Рік спорту та здорового способу життя в СНД

Рік спорту та здорового способу життя в СНД. здоровий спосіб життя, конференція, круглий стіл, молодь, снд

Співдружністю Незалежних Держав 2012 рік був оголошений роком спорту та здорового способу життя. В СНД фізична культура та спорт являються невід’ємними компонентами соціальної політики держав, відповідно 2012 рік був присвячений розробці спільних заходів і програм, спрямованих на забезпечення здорового способу життя в країнах СНД. Наразі час підводити підсумки діяльності.

Таким чином в Азербайджанській Республіці 2012 рік був оголошений Роком спорту. Розпорядженням Президента країни був затверджений відповідний План заходів, який включав проведення республіканських та міжнародних змагань, будівництво споруд, зустрічі із спортсменами, організацію та проведення конференцій та симпозіумів.

Президент Російської Федерації на зустрічі з учасниками Генеральної Асамблеї Асоціації олімпійських комітетів проголосив, що до 2020 року планується залучити до регулярних занять спортом не менше 40% громадян РФ. Для цього в Росії прийняті програми підтримки спорту та здорового способу життя.

Президент Республіки Казахстан дав доручення керівництву Агентства республіки у справах спорту та фізичної культури залучати населення до занять масовими видами спорту. Також наразі проводиться робота із будівництва спортивних комплексів, провадиться реконструкція стадіонів, спортивних майданчиків і будівель.

Значна увага приділялась розвитку спорту та фізичної культури у Республіці Білорусь, Україні, Республіці Таджикістан та інших країнах Співдружності.

В цілях реалізації розвитку спорту та здорового способу життя, за ініціативи Ради із фізичної культури та спорту 30 травня 2012 року, Радою голів правління СНД була ухвалена Стратегія розвитку фізичної культури та спорту держав – учасниць СНД до 2020 року.

В Стратегії визначено, що фізкультура та спорт являються важливими складовими забезпечення поступового соціально-економічного розвитку держав. Головними завданнями Стратегії є збільшення кількості людей, які займаються спортом і ведуть здоровий спосіб життя; вироблення принципово нової моделі функціонування спортивної галузі, яка б зробила заняття спортом доступними широким верствам населення. Відповідно основними цілями є забезпечення можливості для занять фізичною культурою та спортом для усіх категорій населення країн, а особливо для молоді та соціально незахищених груп.

Відповідно Радою із фізичної культури та спорту 26-27 березня 2012 року був прийнятий План заходів, присвячених Року спорту та здорового способу життя в СНД. До нього були включені різноманітні спортивні змагання, які пройшли у різних країнах співдружності, заходи присвячені інноваційним методикам оздоровлення населення і пропаганди здорового способу життя.

Різноманітні аспекти розвитку спортивної галузі обговорювались на Міжнародній науково-практичній конференції держав учасниць СНД із проблем фізичної культури і спорту, яка відбулась у травні 2012 року в Мінську. Учасники конференції розглянули питання дитячо-юнацького спорту як основу формування здорового покоління. В тематиці спортивного форуму знайшли своє відображення проблеми збереження і покращення традицій масового фізкультурного руху.

Маштабною подією Року спорту та здорового способу життя став Перший Міждержавний форум держав-учасниць СНД «Здоров’я населення – основа процвітання країн Співдружності», який пройшов в Москві у вересні 2012 року.  Форум проводився у цілях розвитку співпраці країн СНД у сфері підвищення якості і рівня життя населення, формування здорового способу життя та культури здоров’я.

У рамках Форуму були проведені круглі столи, відбулись науково-практичні конгреси. У виступах учасників було відмічено, що питання формування здорового способу життя в країнах СНД повинні стати загальною платформою для розвитку національних систем охорони здоров’я та масового спорту. Поряд із широкою науковою програмою Форуму, відбулась презентація тематичної виставки, в якій прийняли участь усі країни СНД. Організаторами були представлені державні, національні, суспільні та корпоративні програми розвитку спорту та формування здорового способу життя в країнах Співдружності.

Серед заходів, присвячених інноваційним методикам оздоровлення населення, слід відмітити, конгрес «Чоловіче здоров’я», що пройшов у квітні 2012 в Єревані; V Міжнародну конференцію-симпозіум «Екологічна хімія – 2012», яка відбулась у березні 2012 у Кишеневі ; VII Форум творчої та наукової інтелігенції держав-учасниць СНД «Стратегія розвитку гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД: напрямки та перспективи».; Міжнародна конференція на тему «Управління спортивними спорудами», яка відбулася в Баку 27-29 листопада.

Більше інформації можна знайти на сайті Міжнародного фонду гуманітарного співробітницва країн-учасниць СНД та Виконавчого Комітету СНД,  який є джерелом даної інформації.

, , , ,