Новини > Події

Ставлення молоді України до здорового способу життя

Ставлення молоді України до здорового способу життя. дірсм, здоровий спосіб життя, зсж, молодь

У вересні-жовтні 2010 року Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді України за підтримки ЮНІСЕФ було проведене дослідження «Ставлення молоді України до здорового способу життя».  Цільовою групою дослідження була молодь віком від 14 до 35 років.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що на здоров’я молоді все помітніше впливають негативні фактори, пов’язані зі зниженням фізичного навантаження, рухової активності та занять спортом. Серед молоді віком 18-24 роки 50 % осіб мають незадовільну фізичну підготовку. Наразі від ожиріння в Україні страждає 7 % чоловіків та 19 % жінок молодого віку. Доводиться констатувати, що рухова активність, регулярні заняття фізичною культурою та спортом, як обов’язкова умова здорового способу життя, не притаманні більшості української молоді. Відбулося підвищення рівня захворюваності та поширеності соціально зумовлених хвороб за всіма їх классами (наркоманія, алкоголізм, ВІЛ/СНІД) , що створює загрозу для внутрішньої безпеки країни. Основні причини смертей серед чоловіків на сьогодні пов’язані з хворобами системи кровообігу, інфекційними хворобами та органів травлення, а у жінок – з інфекційними хворобами та новоутвореннями. Значну шкоду репродуктивному здоров’ю молоді наносять онкологічні захворювання.

Тим не менш, здоров’я як життєва цінність, домінує в усіх вікових групах молоді, причому зі збільшенням віку  його важливість для респондента лише зростає. Так, якщо у віці  14-17 та 18-24 роки його обрали 38,9% та 36,4% відповідно, то у віковій категорії 25-35 років цей варіант обрали вже 45,5%, тобто різниця є статистично значущою.

В дослідженні розглядались такі аспекти як фактори впливу на здоров’я очима молоді, готовність молоді піклуватися про власне здоров’я, загальна самооцінка власного здоров’я, наявність хвороб, заняття фізичною активністю та сон, структура та режим харчування, шкідливі звички, оцінка доступності для молоді соціальної інфраструктури, матеріальне становище та здоров’я.

, , ,