Видання » ВІЛ/СНІД

16. Оценка возможностей развития программ профилактики ВИЧ в среде потребителей инъекционных наркотиков / О. Н. Балакирева (научный руководитель проекта), М. Ю. Варан, А. А. Яременко, Л. И. Андрущак, О. Р. Артюх. – К.: Центр «Социальный мониторинг», 2003. – 160 с.
В коллективной монографии предоставлены результаты исследования относительно состояния противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа среди потребителей и факторов, которые влияют на риск ВИЧ-инфекцирования, осуществлен в 20 городах Украины. Проведена оценка общего количества ПИН, уровня охвата их профилактическими программами, возможностей расширения охвата с целью достижения 60% целевой группы на уровне городов и страны в целом. Кроме того, дается методика расчета бюджетов и социологический инструментарий для анализа ситуации в среде ПИН.
Рекомендовано тем, кто принимает решения по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа в Украине, специалистам в области социальной политики, а также координаторам, менеджерам проектов международных, общественных, неправительственных организаций, которые работают в этой сфере.

17. Політики та програми боротьби з ВІЛ/СНІД на робочих місцях: Аналітичний звіт за результатами дослідження / Варбан М. Ю., Демченко І. Л. – Київ: МБФ „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”, 2005. – 28 с.

18. Пономаренко В. С., Воронова Т. В. Проект „Школа проти СНІДу”: Інформаційний буклет для директорів шкіл, методистів, учителів і адміністраторів системи шкільної освіти. – К.: Алатон, 2004. – 16 с.
З нього можна дізнатися:

  • Де впроваджено проект і що він дає школі
  • Чому проблема ВІЛ/СНІДу стосується кожного
  • Чому школа відіграє провідну роль у профілактиці програми
  • У чому суть педагогічної методики розвитку життєвих навичок
  • Що необхідно для впровадження проекту в школі
  • Чим забезпечено проект

Де отримати додаткову інформацію.


19. Пономаренко В. С., Воронова Т. В. Профілактика ВИЧ-инфекции в системе школьного образования. Руководство для учителя. – К. Алатон, 2003. – 192 с.
Издание подготовлено в рамках проекта: «Профилактика ВИЧ-инфекции в региональной системе школьного образования». Поиск реализуется в Днепровской области при финансовой, организационной и методической поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), Днепропетровского областного управления образования и науки, научно-методического центра «Алатон» и общественной организации «Детский фонд «Здоровье через образование». Руководители проекта к. т. н. В. С. Пономаренко и к. м. н. В. В. Морозова.
Материалы предназначены для учителей, методистов и других работников системы образования. Разработаны с учетом лучшего мирового и отечественного опыта. Основаны на современных педагогических подходах. Содержат теоретическое обоснование, имеют практическую направленность.

20. Предоставление лечения и помощи ВИЧ-положительным потребителям инъекционных наркотиков: Сборник статей / Сост. А. Саранг, Д. Очешет, В. Трофимом, Ю. Саранков – К., 2003. – 164 с.

21. Ситуація стосовно вживання ін’єкційних наркотиків у м. Харкові 2001 р.: дослідження ВООЗ ін’єкційного вживання наркотиків. Друга фаза / О. М. Балакірєва, Ю. Л. Білоусов, М. Ю. Варбан
та ін. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2003. – 106 с.

У видання представлено результати дослідження особливостей ін’єкційного вживання наркотиків у м. Харкові, проведеного за ініціативою ВООЗ. У дослідженні ВООЗ взяли участь 13 міст Аргентини, Бразилії, Білорусі, Китаю, Колумбії, Ірану, Кенії, Малайзії, Нігерії, Російської Федерації, України і В’єтнаму. Мета дослідження – надати політикам і тим, хто приймає рішення, надійну, комплексну інформацію про ін’єкційне вживання наркотиків і наслідки ін’єкційного вживання наркотиків для здоров’я з метою розробки ефективних програм утручання.

22. Соціальна політика та соціальна робота: Український науковий і громадсько-політичний часопис. – 2005. – № 2.
Спеціальний випуск журналу „Соціальна політика і соціальна робота”, присвячений висвітленню кращих практик соціальної роботи з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом, виданий за фінансової підтримки Міжнародного благодійного фонду „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” у рамках реалізації програми „Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні”, підтриманої Глобальним Фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

23. СПИД. Серия „Серьезный разговор”. – М., 1998.

24. Стандарти соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ/СНІДу в Україні: Передумови та перспективи / Упоряд.: В. А. Сан6овська, О. М. Микитюк. – К.: Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2005. – 128 с.
У праці окреслено підґрунтя для розробки структури, прийняття мінімальних стандартів надання соціальних послуг із профілактики ВІЛ/СНІДу.