Видання » Проблеми та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

16. Соціальні та психологічні потреби дітей, які виховуються в інтернатних закладах: знання, ставлення, поведінка. Практика діяльності. Результати дослідження серед фахівців соціальної сфери та дітей-вихованців. – К.: Компанія Лік, 2006. – 63 с.
Видання містить результати дослідження, що було проведене Київським міжнародним інститутом соціології в жовтні-грудні 2005 року на замовлення Представництва Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні. Викладено методологію дослідження, головні знахідки та висновки, рекомендації щодо проведення наступних досліджень. Для працівників сфери державного управління, спеціалістів з охорони дитинства, працівників закладів опіки, а також викладачів та студентів гуманітарних спеціальностей вищих учбових закладів.

17. Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу: Збірник методичних матеріалів / Авт. кол. Г. М. Бевз, А. Й. Капська, Н. М. Комарова та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 188 с.
Збірник містить методичні матеріали щодо реалізації державної програми розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розроблені за результатами практичної діяльності спеціалістів управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, центрів соціальних служб для молоді, відділів освіти спрямованої та створення, забезпечення функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
Збірник розрахований на спеціалістів, які здійснюють соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, батьків-вихователів та тих, хто хоче ними стати, працівників державних установ, а також широкий загал громадян, які цікавляться проблемами виховання дітей.

18. Чи зійдуться наші долі… Реінтеграція батьків і дітей: перші кроки до усвідомлення проблеми / Авт. кол.: Л. С. Волинець, Т. В. Говорун, Г. І. Посолюк, Л. В. Косаревська, Л.Ю В. Балим. – К.: Видавництво, 2002. – 104 с.
У посібнику висвітлюються актуальні аспекти соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування. Причини виникнення та поширення раннього соціального сирітства. Аналіз поставленої проблеми здійснено з точки зору міждисциплінарного підходу до неї на основі вимог Конвенції ООН про права дитини. Матеріали підготовлені за даними конкретного соціального проекту.
Посібник адресується державним службовцям, психологам, юристам, соціальним працівникам, волонтерам, широкому колу читачів, тим, кому небайдужа доля дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні.

19. Як навчитися поважати себе й інших. Поради психолога (Випускникові школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) / Авт. кол.: Л. С. Волинець, Т. В. Говорун, І. В. Пєша, Г. М. Бевз, В. І. Юрченко, О. О. Яременко. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. – 79 с. – (Сер. На порозі самостійного життя: У 4 кн.; Кн. 3).
У книзі містяться поради психолога як навчитися поважати себе й інших. Матеріали, що увійшли до видання, розраховані на випускників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на молодих людей, які намагаються знайти відповіді на складні питання стосовно спілкування, налагодження контактів, виходу із конфліктних ситуацій.
Книга може стати у пригоді викладачам, студентам навчальних закладів різного рівня акредитації, соціальним педагогам і соціальним працівникам, працівникам державних установ, органів освіти, медицини, викладачам, аспірантам, а також тим, хто цікавиться проблемами соціального захисту дітей та молоді.

20. Як організувати своє життя: побутові проблеми (Випускнику школи-інтернату для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) / І. В. Пєша, Ж. В. Петрочко, К. В. Сачинець, О. О. Яременко (керівник). – К.: УІСД, 2001. – Кн.. 4. – 87 с. – (Серія „На порозі самостійного життя”).

У книзі зібрано практичні поради та рекомендації як організувати власний побут, розраховані на випускників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які шукають відповіді на запитання щодо облаштування свого життя.
Книга буде корисною молодим людям, які стоять на порозі самостійного життя, а також фахівцям, які займаються проблемами дітей та молоді.