Видання » Формування здорового способу життя у молодіжному середовищі

31.

32. Раздайбеда А. Ю. 10 запитань батьків та відповідей про те, як допомогти своїй дитині сказати „Ні!”. – К.: Український ін-т соціальних досліджень.

33. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / О. Яременко, О. Балакірєва, Н. Бутейко, О. Вакуленко та ін. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000 – 111 с.
У книзі висвітлено вплив і особлива роль засобів масової інформації, деяких інших чинників (сім’я, ровесники, старші товариші, школа) на формування здорового способу життя молоді. Розглянуті вікові особливості сприйняття інформації, фактори ризику здоров’я дітей та молоді, що обумовлені способом життя.
Видання адресоване батькам, педагогам, соціальним працівникам, іншим працівникам, що причетні до виховання дітей та молоді, зокрема працівникам ЗМІ, котрі мають враховувати наслідки того впливу, який справляє інформація на спосіб життя дітей і молоді.

34. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. М. Балакірєва, Г. В. Бєлєнька та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень, 2004. – Кн. 12. – 196 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
Монографія містить тренінгові матеріали для навчання основам формування здорового способу життя дітей та молоді в сім’ї. Представлено складові формування здорового способу життя дитини в сім’ї, наведено матеріали стосовно ролі та ресурсів сім’ї у
формуванні здорового способу життя молоді, показано особливості формування здорового способу життя в сім’ї у різні періоди життя дитини.
Монографія розрахована на тренерів, які в межах українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я–2” (2003–2007 рр.) здійснюватимуть підготовку батьків із формування здорового способу життя дітей у сім’ї, працівників організацій охорони здоров’я, освіти і науки, сім’ї та молоді, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для молоді, лідерів громадських організацій.

35. Світ здоров’я – очима дітей: Збірка малюнків профілактичного спрямування. – Шпола.

36. Система активного формування здоров’я дітей і підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу (методичні рекомендації). – Харків, 2002. – 24 с.

37. Сприяння просвітницькій роботі серед молоді щодо формування здорового способу життя: Матеріали науково-практичної конференції. – Рівне: Волинські обереги, 2004. – 112 с.

38. Сприяння просвітницькій роботі серед молоді щодо формування здорового способу життя: Матеріали науково-практичної конференції. – Рівне: Волинські обереги, 2004. – 112 с.

39. Стратегія формування здорового способу життя. Матеріали конференції, м. Київ, 19-20 жовтня 2000 р.
Матеріали науково-практичної конференції присвячені питанням формування здорового способу життя населення. Висвітлені проблеми профілактики захворювань, збереження і зміцнення здоров’я з позицій різних відомств та управлінь. Запропоновані концептуальні моделі, стратегічні напрямки, практичні рекомендації по формуванню у населення здорового способу життя.

40. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / Г. М. Бевз, О. П. Главник – К.: Український ін.-т соціальних досліджень, 2004. – Кн. 1. – 176 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
Монографія започатковує серію видань Українського інституту соціальних досліджень для проведення тренінгів із формування здорового способу життя молоді. Представлені основи теорії і методології тренінгового методу навчання, найбільш поширені технології, техніки та вправи, якими повинен володіти кваліфікований тренер. Видання розраховане на тренерів, які в межах українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я – 2” здійснюватимуть у регіонах України підготовку фахівців із формування здорового способу життя молоді, безпосередніх учасників впровадження відповідних проектів на місцях – працівників органів державної влади і самоврядування, спеціалістів охорони здоров’я, освіти і науки, сім’ї та молоді, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для молоді, активістів громадських організацій.

41. Усний журнал „Здоров’я – головне життєве благо”. – Городище, 2005.

42. Фізична активність, раціональне харчування та складові фізичного здоров’я підлітків / О. Балакірєва (керівник), Д. Дмитрук, М. Рядова, О. Яременко. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. – Вип. 3. – 38 с. – (Серія: Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді. У 3 вип.).
У випуску висвітлюються особливості фізичної активності, харчування та дієти, самопочуття та фізичних характеристик підлітків.
Підготовлено за результатами опитування української молоді „Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді”.
Видання буде корисним для соціальних працівників, волонтерів, вчителів, батьків, молоді, журналістів та всіх, хто працює з молоддю та підлітками, цікавиться проблемами формування здоров
ого способу життя молодого покоління.

43. Формування здорового способу життя в Україні: національна модель „Молодь за здоров’я” / П. Шатц, О. Яременко (кер.), О. Балакірєва та ін. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 130 с.
У колективній монографії розглянуті теоретичні підходи та практична модель формування здорового способу життя молоді, в основу якої покладено міжгалузевість та багаторівневість партнерської співпраці – головні теоретично обґрунтовані принципи, що зумовлюють успіх будь-якої роботи стосовно збереження і зміцнення здоров’я в широкому розумінні. Модель була розроблена й апробована на практиці у двох областях України в ході реалізації україно-канадського проекту „Молодь за здоров’я–2”, який показав, що саме така діяльність щодо формування здорового способу життя молоді є ефективною в умовах сучасного українського суспільства і може бути поширена на міста і села всіх регіонів країни.
Видання розраховане на широке коло спеціалістів різних галузей, які беруть участь у роботі щодо збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління громадян України.

44. Формування здорового способу життя молоді: Навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дікова-Фаворська та ін. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. – Кн. 13. – 116 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
Посібник містить матеріали щодо розробки та реалізації соціальних проектів, спрямованих на формування здорового способу життя дітей та молоді, профілактику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, тобто тих видів діяльності, які є неодмінною частиною роботи соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Пропонуються варіанти проектів, апробованих у межах реалізації українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я–2”, орієнтованих на різні напрями соціально-виховної роботи: інформаційно-просвітницьку роботу з дітьми та молоддю, роботу з батьками, роботу із засобами масової інформації. Наведені методичні матеріали розраховані на соціальних працівників, соціальних педагогів, спеціалістів інших галузей, які беруть участь у плануванні, розробці й практичному впровадженні соціальних проектів, окремих профілактичних заходів, спрямованих на формування у молоді та дітей потреб і навичок здорового способу життя.

45. Формування здорового способу життя молоді: Навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар. О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова_Фаворська тв ін. – К.: Український ін-т соц. дослідж., 2005. – 116 с.
Посібник містить матеріали щодо розробки та реалізації соціальних проектів, спрямованих на формування здорового способу життя дітей та молоді, профілактику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, тобто тих видів діяльності, які є неодмінною частиною роботи соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Пропонуються варіанти проектів, апробованих у межах реалізації українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я-2”, орієнтованих на різні напрями соціально-виховної роботи: інформаційно-просвітницьку роботу з дітьми та молоддю, роботу з батьками, роботу із засобами масової інформації. Наведені методичні матеріали розраховані на соціальних працівників, соціальних педагогів, спеціалістів інших галузей, які беруть участь у плануванні. Розробці й практичному впровадженні соціальних проектів, окремих профілактичних заходів, спрямованих на формування у молоді та дітей потреб і навичок здорового способу життя.