Видання » Формування здорового способу життя у молодіжному середовищі

46. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи / О. Яременко, О. Балакірєва, О. Вакуленко та ін. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000 – 207 с.
У колективній монографії висвітлюється актуальна проблема формування здорового спос
обу життя молоді, викладено розуміння поняття здоров’я та його основних складових, досить детально представлені результати соціологічного дослідження з питань здорового способу життя молоді, наведені приклади реалізації соціальних проектів з проблематики здорового способу життя як в Україні, так і в інших країнах, зроблено огляд законодавства України щодо формування здорового способу життя, а також запропоновано окремі рекомендації у сфері соціальної політики з питань формування здорового способу життя.
Розрахована на всіх, хто працює з молоддю, на соціальних працівників, працівників сфери охорони здоров’я, вчителів, вихователів, а також на науковців, молодіжних лідерів і саму молодь, на громадські та неурядові організації, які цікавляться питаннями роботи з молоддю та формуванням здорового способу життя.

47. Формування здорового способу життя молоді: стратегія для України – К., 2001. – 24 с.

48. Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства. Частина 1 / О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. В. Вакуленко, Ю. М. Галустян та ін. – К.: Державний інститут проблем сім’ та молоді, Український ін-т соціальних досліджень, 2004. – Кн. 2. – 164 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
Монографія містить матеріали для навчання основам формування здорового способу життя молоді та впровадження цієї діяльності в практику роботи державних і громадських організацій, причетних до вирішення молодіжних проблем. У ній представлений сучасний погляд світової спільноти на проблему здоров’я людства, описані теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя. Матеріали для проведення тренінгів слугують закріпленню теоретичних знань, відпрацюванню навичок самостійної розробки проектів формування здорового способу життя молоді.
Монографія розрахована на тренерів, які в межах україно-канадського проекту „Молодь за здоров’я – 2” (2003–2007 рр.) здійснюватимуть підготовку фахівців із формування здорового способу життя молоді в регіонах України, на безпосередніх учасників впровадження місцевих проектів формування здорового способу життя молоді – державних службовців і службовців місцевого самоврядування, працівників організацій охорони здоров’я, освіти і науки, сім’ї та молоді, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для молоді, лідерів громадських організацій.

49. Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства. Частина 2 / О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. В. Вакуленко, Н. М. Комарова та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень, 2004. – Кн. 3. – 216 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
У монографії представлені: чинна нормативно-правова база та наявна практика реалізації державної соціальної політики у сфері формування здорового способу життя молоді; роль і можливості різних середовищ і засобів, у тому числі громади та засобів масової інформації щодо впливу на вибір способу життя молодими людьми. Наведено практичні приклади заходів із формування здорового способу життя молоді, реалізовані у селах і містах України, охоплених українсько-канадським проектом „Молодь за здоров’я – 2” (2003–2007 рр.). Видання розраховано на тренерів, які у межах цього проекту здійснюватимуть підготовку фахівців із формування здорового способу життя молоді у регіонах України, на безпосередніх учасників впровадження місцевих проектів формування здорового способу життя молоді – працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій охорони здоров’я, освіти і науки, сім’ї та молоді, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для молоді, активістів громадських організацій.

50. Формування здор
ового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2002 р.). – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 250 с.

51. Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н. М. Комарова, А. Г. Зінченко, Д. М. Дікова-Фаворська та ін. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – Кн. 10. – 88 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
У монографії наведені сучасні теоретичні погляди на процес громадського розвитку молоді, відомий у світі як „молодіжна участь”; описані практичні шляхи та методи активної участі молоді в діяльності щодо формування здорового способу життя, зокрема, конкретні приклади молодіжної участі, реалізованих у межах українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я–2”. Окремий розділ містить матеріали з організації та проведення тренінгів з розвитку молодіжної участі як особливо ефективного фактора успіху діяльності щодо формування здорового способу життя.
Видання розраховане на соціальних працівників, соціальних педагогів, спеціалістів інших галузей, які беруть участь у плануванні, розробці й практичному впровадженні комплексних соціальних проектів та окремих профілактичних заходів, спрямованих на формування у молоді та дітей потреб і навичок здорового способу життя.

52. Формування здорового способу життя: київський досвід / Н. М. Комарова, П. Шатц, О. О. Яременко (керівники) та ін. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2001. – 56 с.
У книжці розкривається досвід реалізації у м. Києві українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я” та створення на цій основі практичної моделі, яка може бути адаптована і застосована для формування здорового способу життя молоді в усіх регіонах України.
Розрахована на державних службовців, працівників закладів охорони здоров’я, освіти, соціальних служб. Актив неурядових організацій та міжнародних донорів – усіх, хто опікується проблемами здоров’я дітей і молоді.

53. Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців / О. Яременко, О. Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова та ін. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000 – 232 с.
У посібнику висвітлюються актуальність проблеми здоров’я людини і шляхи її розв’язання загальновизнаними у світі засобами формування здорового способу життя, розуміння феномена здоров’я і його складових, теорія і методика формування здорового способу життя, сучасний стан здоров’я дітей і молоді України, напрями розроблення соціальної політики щодо здоров’я, екологічні, інформаційні, громадські, законодавчі аспекти діяльності по формуванню здорового способу життя населення на підставі передового вітчизняного і світового досвіду.
Для державних службовців, які внаслідок посадових обов’язків причетні до підготовки й прийняття рішень, що визначають політику здоров’я населення, а також для медичних, соціальних, педагогічних працівників.

54. Шполянщина: одвічні істини здоров’я (з досвіду роботи району щодо реалізації українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я-2”). – Шпола, 2005. – 147 с.
У книжці розкривається досвід реалізації у м. Шполі та с. Матусів Шполянського району Черкаської області українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’-2” та створення на цій основі практичної моделі, яка може бути заснована для формування здорового способу життя молоді в межах району, області та усіх регіонах України. Результати роботи учасників проекту, матеріали періодичних видань, творчі звіти установ та організацій – реалі заторів грантових програм, копії документів, відео матеріали дали можливість укласти цю книгу.
Розрахована на державних слу
жбовців та службовців органів місцевого самоврядування, працівників організації здоров’я, установ освіти і науки. Культури, фізичної культури і спорту, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, лідерів громадських організацій – усіх, хто опікується проблемами здоров’я дітей та молоді.

55. Шполянщина: одвічні істини здоров’я. З досвіду роботи району щодо реалізації українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я-2”. – Шпола: Ресурсний інформаційно-методичний ресурсний центр українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я-2”, 2005. – 148 с.
У книжці розкривається досвід реалізації у м. Шпола та с. Матусів Шполянського району Черкаської області українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я-2” та створення на цій основі практичної моделі, яка може бути застосована для формування здорового способу життя молоді в межах району, області та усіх регіонах України. Результати роботи учасників проекту, матеріали періодичних видань, творчі звіти установ та організацій – реалізаторів грантових програм, копії документів, відеоматеріали дали можливість укласти цю книгу.
Розрахована на державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, працівників організацій охорони здоров’я, установ освіти і науки, культури, фізичної культури і спорту, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, лідерів громадських організацій – усіх, хто опікується проблемами здоров’я дітей та молоді.

56. Щоденник районного збору-походу „Шляхами Березнівщини” під гаслом „Здоровим бути здорово!”. – Городище, 2004.