Видання » Профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі

1. Алкоголь
Эта брошюра входит в серию информационных материалов «Drugbox» и адресована всем, кому необходимы знания о наркотиках и наркомании. Цель издания – помочь специалистам, занимающимся профилактикой наркомании (учителям, сотрудникам милиции, организаторам досуга молодежи, социальным работникам) повысить свою компетенцию в данной области.

2. Алкоголь. Серия „Серьезный разговор” – М., 1998.

3. Андреева Т., Краковский К. Курс выживания для некурящих. – К., 2000. – 48 с.
Данная брошюра подготовлена по инициативе и благодаря финансовой поддержке Детского Фонда ООН – ЮНИСЕФ в Украине. Для ее подготовки были проведены интервью и встречи с некурящими людьми, которые позволили глубже осознать проблемы, которые есть у этой категории людей.

4. Андреева Т., Краковский К. Что потребляют Ваши пациенты, кроме воздуха, воды и пищи? Книга для врача. – К., 1999. – 199 с.
Пособие предназначено, в первую очередь, для работников первичного звена здравоохранения, но и будет полезно для всех, кто заинтересован в снижении ущерба, наносимого табаком, алкоголем, нелегальными наркотиками и прочими веществами физическому и психическому здоровью человека. Подготовлено на основе новейших материалов Всемирной организации Здравоохранения, современных научных работ и практических руководств из разных стран мирра, а также собственного опыта работы авторов. Содержит практические рекомендации по работе с пациентами с различной степенью готовности к оздоровлению своего образа жизни.

5. Андрєєва Т. І. Куріння та здоров’я майбутніх дітей. – К., 2003. – 60 с.
Це видання призначене для всіх, у кого є чи будуть коли-небудь діти чи онуки. Але в першу чергу воно адресується тим, хто працює в школах і хотів би зменшити кількість пов’язаних з тютюном проблем.

6. Андрєєва Т. І. Як допомогти підліткам звільнитися від куріння. – К., 2003. – 64 с.
Це видання буде цікаве, по-перше, тим, хто працює в школі і хто хотів би допомогти в розв’язанні тютюнової проблеми, по-друге, воно буде корисним тим, хто займається консультуванням підлітків із різних проблем. Сучасні міжнародні дослідження показують, що більшість курців потребують допомоги в припиненні куріння незалежно від їхнього віку. Підлітків, які бажають позбутися куріння, більше, ніж припускається. Цей посібник призначений для того, щоб з цими підлітками перестали „боротися”, а стали кваліфіковано їм допомагати позбавитися тютюнової залежності.

7. Андрєєва Т. І. Якщо батьки курять… – К., 2003. – 60 с.
Це видання призначене, у першу чергу, для медичних працівників, що працюють в школах, а також для лікарів-педіатрів. Але, оскільки матеріал викладений досить популярно, її також можна рекомендувати всім, кого турбує здоров’я дітей, – чи то батьки, чи то фахівці, що працюють з дітьми і підлітками у визначений чи позаурочний час.

8. Андрєєва Т. І., Красовський К. С. Куріння та діти: що може зробити школа. – К., 2003. – 52 с.
Подана брошура – перша із серії брошур „Куріння та діти”, упорядкованих Інформаційним центром із проблем алкоголю та наркотиків за сприяння представництва Дитячого Фонду ООН – ЮНІСЕФ в Україні. Видання містить вступ до серії, визначає її цілі та окреслює використані підходи. Окрім того, подана брошура включає в себе ряд невеликих за обсягом матеріалів, які стосуються тютюнової проблеми. Останні можуть бути використані для профілактичної роботи в школі.

9. Аргументы
Эта брошюра входит в серию информационных материалов «Drugbox» и адресована всем, кому необходимы знания о наркотиках и наркомании. Цель издания – помочь специалистам, занимающимся профилактикой наркомании (учителям, сотрудникам милиции, организаторам досуга молодежи, социальным работникам) повысить свою компетенцию в данной области.

10. Балакірєва О. М., Яременко О. О. Рівень розповсюдження та структура вживання алкоголю та інших наркотичних речовин серед підлітків в Україні: соціологічний вимір. – К., 1998. – 144 с.
Книжка має за мету ознайомити громад кість та науковців з проектом ESPAD „Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин” та його реалізацію в Україні. Вона містить інформацію про структуру і процедуру дослідження. Вибіркову сукупність та інструментарій, методологічні та методичні проблеми, а також основні результати дослідження.

11. Безопасность прежде всего: подростки, наркотики и образовательные программы. Реалистический подход.

12. Героин и другие опиаты
Эта брошюра входит в серию информационных материалов «Drugbox» и адресована всем, кому необходимы знания о наркотиках и наркомании. Цель издания – помочь специалистам, занимающимся профилактикой наркомании (учителям, сотрудникам милиции, организаторам досуга молодежи, социальным работникам) повысить свою компетенцию в данной области.

13. Динаміка поширення тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 1995, 1999, 2003 роки / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), О. О. Яременко, О. Р. Артюх та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 174 с.
Монографія має за мету ознайомити громадськість з проектом ESPAD – Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин та його реалізацію в Україні. Вона містить інформацію про рівень та структуру куріння, вживання алкоголю та наркотиків серед підлітків, динаміку окремих показників за 1995, 1999, 2003 роки, аналіз гендерних особливостей, порівняльні дані з іншими європейськими країнами та інструментарій опитування.

14. Довбах Г. В. Куріння та діти: як захистити права дитини. – К., 2003. – 36 с.
Матеріал для батьків та вчителів про те, яку загрозу правам дитини являє собою тютюн, куріння оточуючих та пропаганда куріння серед дітей. Обговорюються обов’язки держави перед дітьми країни і те, яким чином ці обов’язки повинні гарантувати захист дітей від тютюнової епідемії. Крізь призму прав дитини розглядається створення вільної від тютюну домівки, навчальних та медичних закладів. Показано, як проблеми контролю над тютюном можна обговорювати і на уроках права, і на батьківських зборах і на педрадах. Матеріал базується на офіційних публікаціях ЮНІСЕФ та ВООЗ.

15. Довбах Г. В., Салюк Т. О. Досвід профілактики куріння: заняття, конкурси, клуби. – К., 2003. – 56 с.
Дана книга була написана двома молодими київськими авторами-практиками. Книга акумулювала п’ятирічний досвід роботи в профілактичних програмах. В неї увійшли матеріали з першої шкільної профілактичної програми „Краще Без”, одним з авторів якої є Ганна Довбах. Ця програма і по сьогодні успішно практикується в деяких школах Києва.
Частини книги, присвячена методологічним питанням роботи з підлітками, ґрунтується на методиці, розробленій Інформаційним центром з проблем алкоголю і наркотиків за підтримки Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ у 2000 році. В основу цієї методики закладений „Підхід життєвих ситуацій”.
Дана книга вийшла дуже „живою” і емоційною завдяки тому, що автори багато місця в ній приділили опису молодіжного безнаркотичного клубу „Смуга
стий Будинок”, що діє вже більше чотирьох років, реалізуючи різноманітні соціальні проекти. У книгу також потрапила і найбільш свіжа інформація про ефективні способи залучення самих підлітків в організацію профілактичних програм.