Видання » Профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі

31. Подход жизненных ситуаций в профилактике табачных проблем / Под ред. Т. И. Андреевой и К. С. Краковского. – К., 2000. – Часть 1. Руководство ведущего. – 140 с.
В первой части. Представляющей собой «Руководство ведущего», подробно обсуждаются подходы к профилактике, преимущества и недостатки предлагаемого подхода. Для ведущих даны подробные рекомендации по ведению занятий, по преодолению затруднений, которые могут возникнуть, а также о том, чем можно заняться после проведения курса занятий.

32. Подход жизненных ситуаций в профилактике табачных проблем / Под ред. Т. И. Андреевой и К. С. Краковского. – К., 2000. – Часть 2. Сборник жизненных историй. – 104 с.
В сборнике представлена 21 жизненная информация, которые предлагается использовать в курсе занятий. В каждой истории расписаны роли, которые будет предложено сыграть подросткам, и приведен список вопросов, подводящих к осознанию и формированию антитабачной установки.

33. Подход жизненных ситуаций в профилактике табачных проблем / Под ред. Т. И. Андреевой и К. С. Краковского. – К., 2000. – Часть 3. Мифы и факты. – 20 с.
В третьей части „Мифы и факты” приведены краткие комментарии к наиболее распространенным мифам, поощряющим потребление табака. Данный материал позволит ведущим уверенно держаться в любом споре о курении.

34. Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні (Б-ка соціального працівника). – К.: ДЦССМ, 2001. – Вип. 2.
У збірнику наукових статей розглянуто питання профілактики ВІЛ-інфекції, наркоманії, хвороб, що передаються статевим шляхом та інших соціально-небезпечних хвороб серед населення України, зокрема в молодіжному середовищі. Приділено увагу медичним, соціальним, психологічним, правовим аспектам цих проблем.
Для науковців, політологів, соціологів, медичних працівників, психологів, педагогів.

35. Программа снижения вреда от употребления наркотиков: информационный дайджест. – 2000. – № 3.

36. Программа снижения вреда от употребления наркотиков: информационный дайджест. – 2000. – № 2.

37. Профілактика наркоманій у дитячому, підлітковому та молодіжному середовищі: Довідник для соціальних працівників, вчителів, шкільних психологів, батьків / За ред. Б. П. Лазаренка. – К.: Держсоцслужба, 2005. – 300 с.
Довідник підготовлений в рамках виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки. Розрахований на соціальних працівників, працівників правоохоронних органів, служб у справах неповнолітніх, вчителів, шкільних психологів, батьків, студентів, волонтерів. Надає різнобічну інформацію щодо профілактики наркоманій в учнівському та молодіжному середовищі. Розкриває причини та умови виникнення наркотичної залежності. Надає інноваційні методики первинної та вторинної профілактики наркозалежної поведінки у дитячому, підлітковому та молодіжному середовищі. Висвітлює адміністративно-правові та кримінально-правові аспекти запобігання порушень чинного законодавства неповнолітніми у сфері незаконного обігу наркотиків.

38. Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі: Інформаційно-методична збірка для спеціалістів соціальної роботи з дітьми та молоддю. – К.: КМЦССМ, 2003. – 93 с.

39. Растворители и клей
Эта брошюра входит в серию информаци
онных материалов «Drugbox» и адресована всем, кому необходимы знания о наркотиках и наркомании. Цель издания – помочь специалистам, занимающимся профилактикой наркомании (учителям, сотрудникам милиции, организаторам досуга молодежи, социальным работникам) повысить свою компетенцию в данной области.

40. Рекомендації з профілактики і лікування тютюнопаління
Рекомендації присвячені організації і проведенню профілактики і лікування тютюнопаління і вміщують практичні поради по роботі з пацієнтами різного ступеня готовності до відмови від паління. При їх підготовці використані основні результати епідеміологічних і клінічних досліджень, що проводяться в нашій країні, а також досвід міжнародних програм.
Рекомендації розраховані на працівників охорони здоров’я (дільничні та сімейні лікарі, медичні сестри), організаторів охорони здоров’я, викладачів та студентів вищих і середніх медичних учбових закладів. Вони будуть корисні всім, хто цікавиться проблемою тютюнопаління.

41. Семенова Д. Димні світи. – Київ, 2003. – 84 с.
Це художній твір про життя 15-річної дівчини, котра за різних обставин стикається із тютюновими проблемами. Думаючи над ситуаціями, в яких опинилися знайомі та не знайомі головній героїні люди у зв’язку зі своїм курінням чи курінням інших, дівчина робить певні висновки щодо походження проблем, які постають навколо, а також щодо шляхів їх подолання. Знайомство із цією книжкою дасть кожному читачеві уявлення про багатогранність проблем, перед якими людство опинилося „завдяки” тютюну.

42. Табак
Эта брошюра входит в серию информационных материалов «Drugbox» и адресована всем, кому необходимы знания о наркотиках и наркомании. Цель издания – помочь специалистам, занимающимся профилактикой наркомании (учителям, сотрудникам милиции, организаторам досуга молодежи, социальным работникам) повысить свою компетенцию в данной области.

43. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна профілактика / О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. М. Балакірєва, О. О. Стойко та ін. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень, 2004. – Кн. 7. – 196 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
Ця монографія – одна з серії видань Українського інституту соціальних досліджень та Державного інституту проблем сім’ї та молоді, які містять матеріали для навчання основам формування здорового способу життя молоді та впровадження цієї діяльності у практику роботи державних організацій, причетних до розв’язання молодіжних проблем. У книзі представлена інформація про психоактивні речовини: тютюн, алкоголь та наркотики. Подано також ситуаційний аналіз щодо вживання психоактивних речовин в Україні, інші статистичні дані, показана особлива актуальність цієї тематики з урахуванням стану здоров’я молоді України. Книга містить практичні поради та рекомендації щодо проведення тренінгів з профілактики негативних явищ. Наведено матеріали для проведення тренінгів по закріпленню теоретичних знань, відпрацюванню навичок самостійної розробки проектів формування здорового способу життя молоді.
Видання розраховано на тренерів, які в межах українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я–2” (2003–2007 рр.) здійснюватимуть підготовку фахівців із формування здорового способу життя в молоді у регіонах України, а також на безпосередніх учасників впровадження місцевих проектів формування здорового способу життя молоді – державних службовців та службовців місцевого самоврядування, працівників організацій охорони здоров’я, освіти і науки, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, соціальних служб для молоді, лідерів громадських організацій.

44. Фізична активність, раціональне хар
чування та складові фізичного здоров’я підлітків / О. Балакірєва (керівник), Д. Дмитрук, М. Рядова, О. Яременко. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. – Вип. 3. – 38 с. – (Серія: Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді. У 3 вип.).

У випуску висвітлюються особливості фізичної активності, харчування та дієти, самопочуття та фізичних характеристик підлітків.
Підготовлено за результатами опитування української молоді „Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді”.
Видання буде корисним для соціальних працівників, волонтерів, вчителів, батьків, молоді, журналістів та всіх, хто працює з молоддю та підлітками, цікавиться проблемами формування здорового способу життя молодого покоління.

45. Экстази
Эта брошюра входит в серию информационных материалов «Drugbox» и адресована всем, кому необходимы знания о наркотиках и наркомании. Цель издания – помочь специалистам, занимающимся профилактикой наркомании (учителям, сотрудникам милиции, организаторам досуга молодежи, социальным работникам) повысить свою компетенцию в данной области.