Видання » Профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі

16. Довбах Г. Куріння та діти: як захистити права дитини. – К., 2003. – 36 с.
Матеріал для батьків та вчителів про те, яку загрозу правам дитини являє собою тютюн, куріння оточуючих та пропаганда куріння серед дітей. Обговорюється обов’язки держави перед дітьми країни і те, яким чином ці обов’язки повинні гарантувати захист дітей від тютюнової епідемії. Крізь призму прав дитини розглядається створення вільної від тютюну домівки, навчальних та медичних закладів. Показано, як проблеми контролю над тютюном можна обговорювати і на уроках права, і на батьківських зборах і на педрадах. Матеріал базується на офіційних публікаціях ЮНІСЕФ та ВООЗ.

17. Дослідження впливу алкоголю на свідомість і здоров’я людей на Березнівщині за останнє сторіччя. – Березне, 2004.
Видання здійснено в рамках українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я – 2”.

18. Как я бросил курить… Сборник жизненных историй.

19. Кокаин и другие психостимуляторы
Эта брошюра входит в серию информационных материалов «Drugbox» и адресована всем, кому необходимы знания о наркотиках и наркомании. Цель издания – помочь специалистам, занимающимся профилактикой наркомании (учителям, сотрудникам милиции, организаторам досуга молодежи, социальным работникам) повысить свою компетенцию в данной области.

20. Красовський К., Андрєєва Т. Навіщо тютюнові компанії фінансують програми запобігання курінню серед підлітків – К., 2003.
В Україні та інших країнах СНД тютюнова індустрія чи створені нею організації здійснюють або фінансують різноманітні програми, нібито націлені на запобігання куріння підлітків. У чому сутність цих програм, чи можуть вони бути ефективними, і що робити тим, хто хоче займатися ефективною профілактикою, обговорюється в даній брошурі.
Ця книга є частиною серії „Куріння та діти”, надрукованої за підтримки ЮНІСЕФ.

21. Курение. Серия „Серьезный разговор” – М., 1998.

22. Марихуана
Эта брошюра входит в серию информационных материалов «Drugbox» и адресована всем, кому необходимы знания о наркотиках и наркомании. Цель издания – помочь специалистам, занимающимся профилактикой наркомании (учителям, сотрудникам милиции, организаторам досуга молодежи, социальным работникам) повысить свою компетенцию в данной области.

23. Методичні матеріали для працівників центрів ресоціалізації наркозалежної молоді „Твоя перемога” / За заг. ред. О. М. Балакірєвої, Т. І. Сосідко. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2005. – 152 с.
Методичні матеріали містять статті, в яких висвітлено досвід реалізації програм ресоціалізації наркозалежної молоді, проект індикаторів моніторингу та оцінки діяльності центрів ресоціалізації наркозалежних та інструментарій щодо їх збору. У книжці також подано список рекомендованої літератури та інформація щодо організацій, які займаються ресоціалізацією наркозалежної молоді та входять в мережу „Твоя перемога”.
Матеріали розраховані на персонал центрів ресоціалізації наркозалежної молоді різної форми власності, працівників державних закладів системи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, які за напрямком своєї діяльності мають справу з наркозалежними. Інформація, яка викладена в цій книзі може бути корисною всім хто займається проблемами повернення у суспіль
ство людей, які страждають від наркотичної залежності.

24. Методичні рекомендації до комплексної програми „Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі” / Павленко А. М., Пінчук І. М., Шнеренко Л. П. – К.: УДЦССМ, 2001. – 72 с.
Рекомендації містять аналіз нормативно-правової бази, поради щодо організаційного, інформаційного та методичного забезпечення діяльності мобільного консультативного пункту та практичні рекомендації для роботи з підлітками та молоддю, схильною до правопорушень.
Для соціальних педагогів, психологів, спеціалістів центрів ССМ, батьків, студентів вузів, коледжів та всім, хто здійснює практичну соціальну роботу.

25. Методичні рекомендації з питань організації та функціонування центрів ресоціалізації наркозалежних / Державний ін-т проблем сім’ї та молоді. – К., 2004. – 200с.
Методичні рекомендації містять інформацію про організаційні аспекти щодо створення та функціонування центрів ресоціалізації наркозалежної молоді в Україні, огляд основних програм та методик, які використовуються для ресоціалізації наркозалежної молоді. В книзі також міститься інформація щодо організацій, які займаються ресоціалізацією наркозалежної молоді в Україні.
Методичні рекомендації розраховані на персонал центрів ресоціалізації, працівників державних закладів системи Мінсім’ямолодь, МОЗ, МОН, які за фахом діяльності мають справу з наркозалежною молоддю. Також мають бути корисними усім, хто займаються проблемами повернення у суспільство та сім’ю молоді. Яка страждає від наркозалежності, Надання цій молоді комплексної соціально-психологічної допомоги у відновленні психічної рівноваги. Моральних та етичних цінностей, фізичної активності.

26. Методичні рекомендації з питань організації та функціонування центрів ресоціалізації наркозалежних / Державний інститут проблем сім’ї та молоді. – К., 2004.
Методичні рекомендації містять інформацію про організаційні аспекти щодо створення та функціонування центрів ресоціалізації наркозалежної молоді в Україні, огляд основних програм та методик, які використовуються для ресоціалізації залежних, та нормативно-правові засади в сфері ресоціалізації наркозалежної молоді. В книзі також міститься інформація щодо організацій, які займаються ресоціалізацією наркозалежної молоді в Україні.
Методичні рекомендації розраховані на персонал центрів ресоціалізації, працівників державних закладів системи Мінсім’ядітимолодь, МОЗ, СОН, які за фахом діяльності мають справу з наркозалежною молоддю. Також можуть бути корисними усім, хто займається, надання цій молоді комплексної соціально-психологічної допомоги у відновленні психічної рівноваги, моральних та етичних цінностей, фізичної активності.

27. Методологія та технологія виміру рівня поширення тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України: на прикладі Європейського опитування учнівської молоді (ESPAD) у 1995, 1999, 2003 роках / Упоряд. та заг. ред. О. М. Балакірєвої та О. О. Яременка – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 116 с.
Монографія має за мету ознайомити з методологією та технологіями виміру рівня поширення куріння, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин серед учнівської молоді (ESPAD) у 1995, 1999, 2003 роках.

28. Наркотики. Серия „Серьезный разговор” – М., 1998.

29. Наркотики: Информация для учителей и других специалистов.
Эта брошюра входит в серию информационных материалов «Drugbox» и адресована всем, кому необходимы знания о наркотиках и наркомании. Цель издания – помочь специалистам, занимающимся профилактикой наркомании (учителям, сотрудникам милиции, организаторам досуга молоде
жи, социальным работникам) повысить свою компетенцию в данной области.

30. Независимость. Проект снижения вреда.