Видання » Соціальна робота

1. Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах. – К.: Українське видавництво „Пульсари”, 2003 – 240 с.
У книзі йдеться про те. Що супервізія є невід’ємною частиною забезпечення якості та розвитку персоналу як у державних службах. Волонтерських організаціях. Так і приватних закладах, кількість яких у Великобританії зростає. Автори вважають. Що супервізія є однаково потрібною й у „польовій” практиці, і в денних чи стаціонарних закладах, чи у службах у громаді, хоча її форма та спрямування можуть різнитися залежно від завдання, розмірів організацій та цінностей. Призначена для тих, хто виконує функції супервізора соціальних працівників, керівників соціальних служб тощо.

2. Волонтери в соціальній роботі / Упоряд.: О. Главник, Н. Романова, Т. Дружченко. – К.: Главник, 2006. – 128 с. (серія „Бібліотечка соціального працівника”).
У посібнику подано інформацію про волонтерський рух та представлено програму навчання волонтере рів з метою надання інформаційно-корнсультативних послуг в контексті працевлаштування, сприяння зайнятості підлітків та молоді у волонтерській діяльності та створення умов для підвищення рівня кваліфік5ації волонтерів та соціальних працівників на громадських засадах.
Матеріали посібника будуть корисні соціальним працівникам, психологам, соціальн7им педагогам. Вчителям, вихователям, керівникам позашкільних закладів та підліткових клубів.

3. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Вайнола Р. Х., Капська А. Й., Комарова Н. М. та ін. – К.: Академпрес, 1999. – 112 с.
У колективній монографії на основі соціологічних досліджень, вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду і аналізу статистичних даних зроблено науковий дослід волонтерського руху в Україні. Висвітлено роль волонтерів та добровільних помічників в реалізації соціальної роботи, накреслені перспективи розвитку.
Розрахована на науковців, фахівців, працівників соціальних сфер, на тих, хто готовий будь-якою мірою взяти участь у соціальній роботі, надавати допомогу дітям, молоді, сім’ям.

4. Дем’янчук О. Н. Педагогічні основи формування художньо-естетичних інтересів школярів: Навч.-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 64 с.
Висвітлюються науково-педагогічні аспекти формування художньо-естетичних інтересів учнів загальноосвітніх шкіл. На основі результатів дослідження розкриваються вихідні положення методики формування цих інтересів та їх реалізація в практиці роботи шкіл.
Рекомендується для викладачів, що викладають предмети естетичного циклу, вчителів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами естетичного виховання учнівської молоді.

5. Діяльність груп взаємодопомоги: Робочі матеріали учасника Других міських методичних зборів. – К., 2004. – 37 с.

6. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку / Керівник авт. кол.: С. В. Толстоухова; В. В. Багай, О. В. Вакуленко, З. Г. Зайцева та ін. – К.: Академпрес, 1999. – 112 с.
У колективній монографії на основі соціологічних досліджень, вивчення досвіду та аналізу статистичних даних зроблено науковий дослід діяльності центрів соціальних служб для молоді України, висвітлено їх роль в реалізації соціальної політики, накреслені перспективи розвитку.
Розрахована на науковців, фахівців, працівників соціальної сфери, на тих, хто готовий будь-якою мірою взяти участь у соціальній роботі, надавати допомогу дітям, молоді, сім’ям.

7. Досвід соціальної роботи: Інформаційно-методичний бюлетень Осві
тньо-методичного центру соціальної роботи. – 2004. – № 2 (12).

8. З досвіду роботи мобільного консультаційного пункту Черкаського обласного центру соціальних служб для молоді: Методичний посібник / За заг. ред. Калініном А. В. – Черкаси: Обласний центр соціальних служб для молоді, 2001. – 60 с.

9. Інновації у соціальних службах: Навч.-метод. посіб. / Семигіна Т. В., Покладова В. В., Грига І. М. та ін. – К.: університетське видавництво „Пульсари”, 2002. – 168 с.
Посібник знайомить з деякими теоретичними та практичними аспектами впровадження нових методів і моделей у соціальних службах, зокрема, шляхом здійснення інноваційних проектів. У ньому представлено досвід викладання різних навчальних курсів та практичної діяльності викладачів, студентів/слухачів і випускників Школи соціальної роботи Національного університету „Києво-Могилянська Академія”. Розрахований на викладачів курсів „Соціальні інновації”, „Соціальне проектування”, „Супервізія та розвиток персоналу”, „Менеджмент соціальних служб”, консультантів інноваційних проектів, а також практичних соціальних працівників, які зацікавлені у підвищенні професійного рівня.

10. Інформаційні матеріали для слухачів курсів підвищення кваліфікації галузі Мінсім’ядітимолодь: Тези лекцій / За заг. ред. Черепанової Г. Л. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – Кн. 4. – 136 с.
Посібник містить тези лекцій провідних фахівців Державного інституту проблем сім’ї та молоді з основних аспектів роботи з дітьми, сім’ями, жінками та молоддю в Україні. Цей посібник розраховано на слухачів Курсів підвищення кваліфікацій, а саме працівників управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та інших спеціалістів, які працюють у цій галузі.

11. Інформація і право: Інформаційно-довідниковий бюлетень. – К., 2003. – № 2.

12. Інформація і право: Інформаційно-довідниковий бюлетень. – К., 2003. – № 3.

13. Магістеріум. Соціальна робота і охорона здоров’я. – К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – Вип. 25. – 83 с.

14. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Соціальна реабілітація та адаптація дітей та молоді з особливими потребами”. – Донецьк, 1999. – 50 с.
У збірнику викладені матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Соціальна реабілітація та адаптація дітей та молоді з особливими потребами”, в якій прийняли участь відомі спеціалісти Англії, Австрії, Німеччини та України.

15. Матеріали про роботу Державного інституту проблем сім’ї та молоді щодо наукового забезпечення діяльності галузі.