Видання » Соціальна робота

31. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – К., 2005. – № 1.

32. Соціальна робота з молоддю в Україні: Збірник інформаційно-методичних матеріалів / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: АТ „Видавництво „Столиця”, 1997. – 152 с.

33. Соціальні служби – родині: Розвиток нових підходів в Україні / За ред. І. М. Григи, Т. В. Семигиної. – К,, 2003. – 128 с.
Видання знайомить з деякими теоретичними та практичними аспектами соціальної роботи з дітьми та родинами, презентує досвід українських соціальних служб, створених для запобігання та зменшення інституціалізації дітей. У виданні описано досвід роботи експериментальних соціальних служб підтримки сім’ї, що діють у Київській області. Представлено також результати обстеження дитячих будинків сімейного типу, які дозволяють зробити певні висновки щодо особливостей впровадження соціальної підтримки цієї форми сімейної опіки.
Видання розраховане на практичних соціальних працівників, які займаються соціальною підтримкою сімей та дитячих будинків сімейного типу, наукових співробітників, студентів, які вивчають методику соціальної роботи.

34. Соціально-педагогі
чна робота з неблагополучною сім’єю: Навчальний посібник / Трубавіна І. М. – К.: ДЦССМ, 2003. – 132 с.

У посібнику розкрито мету, завдання, принципи, зміст соціально-педагогічної роботи з неблагополучною сім’єю в Україні, проаналізовано закордонний і вітчизняний досвід такої роботи, розкрито її етапи, критерії і показники ефективності, форми, методи , види соціально-педагогічних послуг в системі центрів соціальних служб для молоді. Автор розглядає сім’ю як соціальну систему і соціальний інститут і наголошує на координації зусиль усіх фахівців щодо роботи з неблагополучною сім’єю. Розкрито методики роботи з різними типами неблагополучних сімей. Призначено для педагогів, юристів, соціальних працівників, студентів педагогічних вузів, підвищення кваліфікації вже працюючих фахівців.

35. Соціополіс і нова етика: Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю (Київ, 13 грудня 2001 року). – Київ, 2002. – 137 с.
Збірка матеріалів присвячена розгляду різних аспектів концепції соціополісу, створеної Є. К. Марчуком, зокрема обговоренню змісту її духовно-етичної складової. Особливу увагу зосереджено на розкритті сутності і змісту біотики – одного з сучасних напрямків етики. Більшість учасників симпозіуму розглядають біотику як одну з світоглядних засад формування соціополісу як ссоціально-економічної структури випереджаючого розвитку в Україні.
У симпозіумі взяли участь провідні українські вчені, російські та молдавські науковці, представники громадськості.
Збірка призначена для науковців, політиків, аспірантів та студентів.

36. Технологія тренінгу / Упоряд.: О. Главник, Г. Бевз / За заг. ред. С. Максименко – К.: Главник, 2005. – 112 с. – (Психол. інструментарій).
У збірнику представлені основи теорії та методології тренінгового методу навчання, найбільш поширені технології, техніки та вправи, якими повинен володіти тренер для підготовки і проведення тренінгів.
Матеріали збірника будуть корисні практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам. Студентам. А також усім. Хто прагне досягти успіхів у професійній діяльності.

37. Трубавіна І. М. Етика соціально-педагогічної роботи з сім’єю: Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001, – 72 с.
Автором на основі теоретичного аналізу визначено сутність та особливості професійної етики соціальних педагогів, які працюють із сім’єю, її складові, завдання, джерела розвитку. Теоретичну новизну складають етичні цінності в роботі з сім’єю, їх ієрархія, поняття „права сім’ї в родині”, захист яких є метою діяльності соціальних педагогів і які є найголовнішими цінностями в роботі з сім’єю. У посібнику розкрито сутність принципів соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Моральні якості і зразки етичної поведінки соціальних педагогів. Словник і вправи різного характеру доповнюють теоретичну частину і дозволяють використовувати посібник для підвищення кваліфікації спеціалістів соціальної сфери, навчання педагогів у вузах, самоосвіти.

38. Як провести соціологічне дослідження: методичні рекомендації / Упоряд. та заг. ред. О. М. Балакірєвої та О. О. Яременка. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 264 с.
Навчальний посібник підготовлено як методичні рекомендації для працівників галузі Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, працівників системи центрів соціальних служб для молоді. Видання також стане корисним соціологам-початківцям та може використовуватися для попереднього ознайомлення із специфікою проведення соціологічних досліджень з проблем сім’ї, молоді та дітей. Посібник буде корисним дослідникам, які організовують та проводять соціологічні дослідження, викладачам, студентам та аспірантам за спеціальністю „соціологія”, працівникам відділів соціологічних досліджень, а також усім, хто цікавиться питаннями технології організаці
ї і проведення соціологічних досліджень.

39. Якубова Ю. М. та ін. Проблемні сім’ї: діти і батьки. – К., 1998. – 137 с.
В даній роботі представлений теоретико-методологічний аналіз з типологізації проблемних сімей, соціально-психологічні аспекти сімейної психотерапії щодо дітей і батьків, аналіз конфліктних ситуацій, що спричинили появу так званих проблемних сімей. Використано емпіричний матеріал соціологічних досліджень, досвід соціальної роботи з проблемними сім’ями та дітьми як в Україні, так і в інших країнах.
Для соціальних працівників, соціологів, психологів та всіх, хто займається сімейною проблематикою.