Видання » Соціальна робота

16. Методики психологічних досліджень особистості військовослужбовців та військового колективу. – К.: УДЦССМ, 2001. – 40 с.

17. Методичні рекомендації для соціальних працівників сільських та селищних центрів ССДМ / Н. М. Комарова, О. В. Вакуленко, А. Г. Зінченко та ін. – К.: ДСССДМ, 2005. – 176 с.
Методичні рекомендації розкривають основні соціальні проблеми сімей, дітей та молоді, які мешкають у сільській місцевості та особливості здійснення соціальної роботи на селі. Визначається роль громади у організації та проведенні соціальної роботи, надаються приклади соціального партнерства та співробітництва з державними органами, що опікуються проблемами дітей та молоді. Окремо подається побудова організаційного та кадров
ого забезпечення діяльності сільських та селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, динаміка їх розвитку, наводиться досвід роботи.
Методичні рекомендації можуть бути корисними працівникам сільських та селищних центрів СССДМ інших закладів, установ та організацій, що реалізують соціальні проекти та програми у сільській місцевості.

18. Методичні рекомендації до комплексної програми „Соціальна підтримка сім’ї” / Сановська В. А. – К.: УДЦССМ, 2001. – 72 с.
Розроблені методичні рекомендації для соціальних працівників центрів ССМ допоможуть у процесі підготовки молоді до сімейного життя, самореалізації, самовдосконалення, стабілізації взаємостосунків, планування сім’ї, вихованні дітей, збереженні сімейних традицій.

19. Методичні рекомендації працівникам щодо удосконалення соціальної роботи із сім’ями, де є конфліктні стосунки між батьками і дітьми (з досвіду практичної діяльності центру підтримки сім’ї Українського інституту соціальних досліджень) / О. О. Яременко, А. М. Нору, Р. Г. Драпушко та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 140 с.
У методичному посібнику узагальнюється трирічний досвід роботи фахівців центру підтримки сім’ї УІСД з неблагополучними сім’ями. Розглядаються питання юридичної допомоги неблагополучним сім’ям, допомоги родинам з алко- чи наркохворим членом сім’ї, психологічної допомоги сім’ї, організації та проведення консультативної бесіди, надаються поради педагога соціальним працівникам. Аналізуються проблеми нормативно-правового забезпечення соціальної роботи з неблагополучними сім’ями, пояснюються механізми виявлення таких сімей, висвітлюється набутий досвід соціального супроводу сімей, де є конфліктні стосунки між батьками і дітьми.
Адресовано спеціалістам-практикам, які працюють у сфері соціально-педагогічної роботи з неблагополучними сім’ями.

20. Навчання та тренінги спеціалістів Рівненської області
Видання здійснено у рамках реалізації українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я–2.”

21. Особливості формування світогляду студентської молоді: Метод. рекомендації / Укл. В. О. Довгих, Ю. Д. Руденко, В. І. Шпак. – К.: ІЗМН, 1997. – 36 с.
На основі результатів дослідження визначаються форми і методи вироблення в студентської молоді в процесі поза аудиторної роботи у вищих закладах освіти національно-культурного світогляду. Наголошується на необхідності якнайтіснішого зв’язку в процесі формування національно-культурного і наукового світоглядів.
Методичні рекомендації можуть стати у пригоді викладачам, кураторам, методистам і становитимуть інтерес для всіх, хто опікується підготовкою майбутніх фахівців.

22. Підготовка волонтерів до роботи у службі „Телефон Довіри” – К.: ДЦССМ, 2003. – 116 с.
У методичному посібнику розкриваються теоретичні та практичні засади психологічної допомоги по телефону та підготовки консультантів служби „Телефон Довіри”. Видання розраховане на працівників служб телефонного консультування та спеціалістів, котрі безпосередньо займаються питаннями підбору та підготовки волонтерів до роботи.

23. Притулки для неповнолітніх: статус та особливості роботи / Матеріали на допомогу працівникам притулків для неповнолітніх. – К., 1998. – 152 с.
Збірник містить ряд документів щодо притулків як спеціалізованих закладів для неповнолітніх, порядку їх створення та діяльності. методичні рекомендації з педагогічної, психологічної та соціальної реабілітації дітей.

24. Родинна педагогіка: Навчально-метод. посібник / А. А. Марушкевич, В. Г. Постовий, Т. Ф. Алексєєнко та ін. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 216 с.
Розглянуто історію розвитку родинного виховання в Україні, вплив виховних традицій на становлення характеру громадянина, проблеми формування педагогічної культури сучасних батьків, зокрема молодих, значення правильно організованого спілкування в родині, основні напрями співпраці родини, школи, громадських організацій у забезпеченні виховання моральності шкільної молоді. Автори порушують також важливе нині питання формування професійної спрямованості молоді засобами родинно-шкільного впливу.
Для викладачів курсу „Родинна педагогіка”, батьків, учителів, організаторів позакласної та позашкільної роботи, студентів, аспірантів. Посібник може прислужитись соціальним педагогам і соціальним працівникам.

25. Родинний дім: Методичні матеріали „З досвіду роботи Бучацького районного центру соціальних служб для молоді”. – Тернопіль, 2002. – 33 с.

26. Роли, которые мы выбираем: В помощь руководителю психологического театра. – Черкассы, 2003. – 52 с.

27. Романова Н. Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських соціальних служб. – К.: ДСССДМ, 2005. – 116 с.
Методичні рекомендації розкривають основні сучасні проблеми соціалізації та становлення студентської молоді, подають алгоритм розробки моделі діяльності студентської соціальної служби та процесів її створення, визначають особливості управління студентською соціальною службою у структурі вищого навчального закладу. Окрему увагу в методичних рекомендаціях приділено технології діяльності студентських соціальних служб на засадах впровадження організаційно-управлінської моделі студентської соціальної служби та оцінці її ефективності.
Методичні рекомендації можуть бути корисними працівникам центрів СССДМ, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій, що реалізують соціальні проекти зі студентською молоддю.

28. Сидоров В. Введение в социальную работу. Интервью, как один из основных методов индивидуальной социальной работы. – Ч. 1. – Донецк, 1997. – 54 с.

29. Соціальна політика та соціальна робота: Український науковий і громадсько-політичний часопис. – 2005. – № 3.

30. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – К., 2003. – № 2.