Новини

Відбулись парламентські слухання “Молодь за здоровий спосіб життя”

Відбулись парламентські слухання “Молодь за здоровий спосіб життя”. вру, доповідь, дослідження, здоровий спосіб життя, міністерство україни у справах сім'ї молоді та спорту, міністр

3 листопада в Верховній Раді України відбулись парламентські слухання про становище молоді в Україні за підсумками 2009 року на тему “Молодь за здоровий спосіб життя”.

На слуханнях Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту України Равіль Саффіулін виступив з презентував інформаційно-просвітницькі матеріали підготовлені у межах  Державної доповіді Президенту України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Доповідь спрямована на висвітлення таких питань:

  • спосіб життя української молоді, як один з визначальних факторів стану соціального, фізичного та психічного здоров’я;
  • вплив соціально-економічних, культурних та інтеграційних процесів, що нині відбуваються у державі, на спосіб життя української молоді;
  • аналіз нормативно-правової бази і діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій щодо створення середовища, сприятливого для формування здорового способу життя молодого покоління;
  • оцінка передумов та шляхів впровадження цілісної системи формування здорового способу життя в Україні.

Сьогодні можна впевнено сказати про те, що формування здорового способу життя молоді стає важливою складовою соціально-економічної та гуманітарної політики держави.

Зрозуміло, в нашій країні існує ще багато невирішених проблем у даній сфері. Більшість молодих людей незадоволена умовами праці, навчання та відпочинку, матеріальним становищем тощо. Вони віддають перевагу пасивним формам відпочинку та дозвілля, має місце ризикована поведінка та різні види залежності (алкоголь, наркотики, тютюнопаління). Стрімко поширюється практика дошлюбних та позашлюбних статевих стосунків. Зростає кількість проявів жорстокого поводження та насильства щодо дітей та молоді. Профілактична робота часто є малоефективною у зв’язку з формальністю, епізодичністю та незначним урахуванням об’єктивних тенденцій у молодіжному середовищі (нав’язування засобами мистецтва та ЗМІ позитивного образу молодої людини, яка вживає тютюн, алкоголь, наркотики, практикує небезпечний секс тощо).

Постійне вивчення кращого міжнародного досвіду протягом значного часу (з 1998 року) дозволило запроваджувати в нашій країні прогресивні стратегії здорового способу життя серед дітей та молоді. Йдеться про програму Міністерства освіти та науки України, Академії педагогічних наук України, ПРООН, ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі за методикою «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», українсько-канадський проект «Молодь за здоров’я» та багато інших, які проводилися протягом тривалого часу із залученням широкого загалу української громади.

У результаті з метою покращення фізичної, психічної та соціальної складової здоров’я в Україні діє широка мережа медичних та соціальних служб по роботі з різними категоріями молоді, сімей та дітей. В освітній сфері вже здійснено практичні кроки для створення сприятливих умов формування здорового способу життя через запровадження необхідних навчальних програм та занять. Діяльність численних культурно-мистецьких закладів включає духовну складову здоров’я, але запровадження системного підходу для реалізації стратегії формування здорового способу життя через заклади культури потребує значної роботи на місцях.

Сучасна молодь характеризується високим рівнем освіти, бажанням бути конкурентними на ринку праці, мати високий матеріальний статок, бути успішними та здоровими. Все частіше постає питання залучення молоді до участі в прийнятті державних рішень, які пов’язані з її основними життєвими стратегіями, в тому числі й зі збереженням здоров’я. За такого підходу важливим принципом роботи виступає популяризація волонтерського руху та лідерства, відповідно до якого молоді люди, ставши активним учасником процесу, поширюють діяльність серед ровесників за методикою «Рівний-рівному». Однак бажання молоді вести здоровий спосіб життя не стало пріоритетним, більшість дій має формальний або разовий характер, що вказує на нагальну потребу щодо зміни підходів до вирішення цих проблем, перегляду традиційних форм і методів діяльності та широкого залучення до неї самої молоді.

Покращення ситуації слід розглядати за кількома напрямами, а саме законодавства, стратегії та тактики діяльності щодо формування здорового способу життя серед української молоді.

До першого напряму заходів слід віднести запровадження сприятливої державної політики, яка свідчитиме про рівень готовності держави вирішувати проблеми формування здорового способу життя.

Другим напрямом заходів має стати створення сприятливого середовища для молоді. Важливим на цьому шляху є поширення та утвердження концептуальних засад здорового способу життя у молодіжному середовищі. Робота кропітка та довготривала, втім, з часом, це дозволить змінити ставлення кожної людини до себе, своєї родини та громади.

Третій напрям має включати низку заходів, спрямованих на активізацію діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій.

Четвертий блок заходів має бути спрямований на розвиток необхідних знань та особистісних навичок, що дозволить молоді досить впевнено робити правильний вибір на користь свого здоров’я.

Реалізація комплексу вищезазначених заходів щодо впровадження здорового способу життя за участю молоді, крім соціально-економічного ефекту дозволить отримати й політичний ефект, а саме: підвищення довіри населення до влади, прискорення консолідації українського суспільства, повсюдне залучення молоді до активної участі в діяльності органів державного влади та місцевого самоврядування.

, , , , ,