Дослідження та цікаві факти > Новини

Зарубіжний досвід профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі

Зарубіжний досвід профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі. дослідження, здоров'я, здоровий спосіб життя, зсж, молодь

Проблема формування здорового способу життя в третьому тисячолітті постає особливо гостро не лише в Україні, а й в інших країнах світу. В основному, ця тенденція сформувалась на основі швидкого поширення негативних явищ в суспільстві, а особливо в молодіжному середовищі. Глобального розповсюдження набули такі негативні явища як: тютюнопаління, алкоголізм та наркоманія.Для того, щоб зрозуміти наскільки глобально постала проблема широкого розповсюдження негативних в усьому світі, необхідно звернутися до досліджень науковців, які займаються вивченням даної тематики. Різноманітні підходи до профілактики негативних явищ серед молоді, зокрема зарубіжний досвід, був представлений в ході  наукової студентської конференції «Здорова молодь – щаслива країна», яка відбулась  01 листопада 2012 р. у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. Дана публікація презентує напрацювання однієї із учасниць конференції.

Банацька Віта,

Інститут соціальної роботи та управління

НПУ ім.. М. П. Драгоманова

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Як зазначають американські дослідники, діти і підлітки становлять 90 відсотків нових споживачів тютюнових виробів нації. Кожен день в Сполучених Штатах Америки більше 3000 підлітків викурюють свою першу сигарету. Враховуючи дослідження французьких науковців за 2011 рік, рівень тютюнопаління серед молоді в поточному році виріс на 30 відсотків у порівнянні з 2005 роком. За повідомленням Управління ООН з наркотиків та злочинності  у світі від вживання наркотичних речовин щорічно помирає 200 тисяч осіб. Наведені дані говорять самі за себе, а це лише сота частина всіх показників, які наявні в усьому світі. Тому, всі країни спрямовують свою соціальну політику на подолання негативних явищ, і одним із напрямків цієї політики є профілактика.

Профілактика за визначенням ВООЗ, – це різнобічна, багатогранна діяльність, що перешкоджає поширенню негативних явищ у суспільстві, шляхом зміни соціальних умов. Профілактику ще називають “соціальною профілактикою“, тому що вона впливає на комплекс соціальних умов, які сприяють збереженню і розвитку здоров’я, запобігаючи несприятливому впливу чинників соціального та природного середовища.

Вивченням даної тематики займаються, Романова Н. Ф, Бакарієва О. М., Безпалько В. В, Яременко О. О, Л. Хей, Р. Фішер, Х. Данеш, М. Левіс та інші.

На сьогодні в усьому світі, як і в Україні переважає медична модель профілактики, яка спрямована на попередження розвитку захворювань та проведення заходів боротьби зі шкідливим для здоров’я вживанням тютюну, алкоголю, наркотичних й інших психоактивних речовин.

Основні способи реалізації завдань  профілактики:

– навчання здоровому способу життя: усвідомлення, розвиток і тренування визначених умінь справлятися з вимогами соціального середовища, керувати своєю поведінкою;

– надання молоді психологічної і соціальної підтримки;

– зміну соціально-культурних умов життя молоді (пропаганда здорового способу життя, фізична культура, санітарне просвітництво тощо);

– створення оптимальних умов, направлених на зміцнення здоров’я, підвищення трудової активності молоді, включаючи умови праці, відпочинку, житлово-побутові умови;

– інформування батьків, співробітників різних установ про різноманітні ознаки вживання адиктивних речовин, надання інформації про те, що необхідно робити, якщо дитина почала їх вживати.

Кожна країна має свій особливий підхід у боротьбі з негативними явищами, особливо в молодіжному середовищі. Здебільшого всі заходи з профілактики представлені проектами, ось деякі з них:

Проект «Космонавт» (Німеччина), за сприяння «Саксонського земельного союзу заохочення здорового способу життя»

Проект був розроблений педагогами і соціологами в співробітництві з Молодіжним наркологічним консультаційним пунктом і Центром допомоги хворим на СНІД м. Дрездена. Він відповідає потребам вчителів і співробітників органів системи охорони здоров’я в підтримці багатоденних проектів (наприклад, відвідування класів) з профілактики наркоманії. Особливість проекту полягає в розширенні життєвих навичок шляхом розвитку спроможності отримувати задоволення. Їх тренування відіграє особливу роль, причому діти і підлітки працюють над пошуком відповіді на запитання: «Від чого мені добре, що я сам можу зробити, щоб більше радіти життю і підвищити свій суспільний добробут?».

Проект «Звільни свою свідомість» (Німеччина)

Проект орієнтований на тренування життєвих навичок, реалізується службою охорони здоров’я міста Лейпцига. Його особливість — робота за моделлю «навчання в однолітків» (peer education). Цей підхід базується на усвідомленні того факту, що відносини в групі однолітків, які спочатку ні до чого не зобов’язують, з часом набувають для підлітків все більшого значення і розвиваються в суттєвий фактор соціалізації. Мета полягає в передачі виховних функцій до рук підлітків, виходячи із принципу, що підлітки набагато ближче до специфічного повсякденного світу своєї групи. Із підлітків готують пропагандистів (мультиплікаторів), які в колі друзів могли б вести компетентні бесіди про наркотики і різноманітні підходи до профілактики наркоманії. Ще однією особливістю Лейпцизького проекту є участь кураторів — студентів психології і соціальної педагогіки. На сьогодні існує десять напрямів впливу на проведення вільного часу школярами — від створення театральних гуртків, випуску шкільних газет до організації і проведення тематичних днів, шкільних свят і оформлення виставки на тему профілактики наркоманії. Студенти отримали завдання разом зі школярами створювати в школах гуртки і давати професійні поради. Сюди належить також кураторство школярів-пропагандистів для виявлення успіхів у навчанні і у практичних діях. Для студентів це добра можливість поєднати теоретичні знання з практичною роботою.

Програма з тренінгу життєвих навичок (США)

Універсальна шкільна програма з тренінгу життєвих навичок спрямована на вивчення широкого спектру факторів ризику й захисних факторів і реалізується шляхом навчання комбінації загальних особистісних і соціальних умінь, здатності опиратися вживанню наркотиків. Програма складається із трирічного профілактичного курсу, розрахованого на учнів середніх і старших класів. Вона передбачає 15 навчальних сесій протягом першого року, 10 — протягом другого року і 5 — протягом третього. Програма з тренінгу життєвих навичок спрямована на розвиток трьох головних здатностей: уміння опиратися пропозиціям вживати психоактивні речовини, уміння організовувати своє життя й загально-соціальні навички.

Компонент щодо розвитку вміння опиратися пропозиціям вживати наркотики й рекламі наркотиків надає інформацію про соціальні фактори, що провокують вживання наркотиків. Компонент з розвитку вміння організовувати своє життя забезпечує навчання тому, як бути незалежним і управляти своїм станом, і розвиває почуття самоконтролю. Реципієнти вчаться навичкам подолання труднощів і вироблення рішень, критичному мисленню для опору впливу однолітків і засобів масової інформації, самоконтролю й самоповазі (що включає правильну самооцінку, визначення цілей, навички саморефлексії й самопідтримки), опановують адаптовані копінг-стратегії щодо вміння справлятися із гнівом та стресами.

Компонент з розвитку загальних соціальних навичок, крім закріплення загальних соціальними вмінь, збільшує соціальну компетентність учнів (вчить ефективно взаємодіяти, переборювати незручність, знайомитись із новими людьми й розвивати здорову дружбу). У навчанні сполучаються різні настанови, використання наочних прикладів, обговорення успіхів і помилок тих, котрі навчаються, закріплення матеріалу, рольові ігри і виконання різноманітних домашніх завдань.

Програма тренінгу життєвих навичок широко застосовується останні 16 років. Результати показують, що цей підхід до профілактичних заходів спроможний до 59–75% знизити рівень вживання тютюну, алкоголю й марихуани порівняно з контрольними групами.

Експеримент із запровадження протиалкогольних профілактичних заходів серед підлітків (Adolescent Alcohol Prevention Trial, AAPT) (США)

Це — універсальна шкільна програма для 5 класу, із курсом для закріплення навичок у 7 класі. Вона базується на двох основних стратегіях. Навчання навичкам опору здійснюється таким чином, щоб привити дітям соціальні й поведінкові навички, які допоможуть їм відмовляти у випадках явної пропозиції наркотиків і алкоголю. Нормативний курс спеціально розроблений для боротьби із впливом пасивного соціального тиску й ефекту соціального моделювання. Він сфокусований на виправленні помилкових уявлень про перевагу тих, хто зловживає алкоголем і наркотиками в суспільстві, про «природність» зловживання психоактивними речовинами, а також на введенні усталених групових норм.

Сіетлський проект соціального розвитку (США)

Це — універсальна шкільна виховна програма для перших–шостих класів. Спрямована на зменшення ризику здійснення негативних вчинків і вживання наркотиків серед дітей через посилення захисних факторів. Багатокомпонентний курс заохочує педагогів початкової школи використовувати активне керування класом, інтерактивні навчальні стратегії й комбіноване навчання у своїх класах.

Тоді як діти переходять із класу в клас, батькам пропонується тренінговий курс «Як допомогти вашій дитині встигати в школі», програма тренінгу навичок ведення сімейних справ «Спілкуйтеся з ними, коли вони в гарному настрої « і програма «Підготуємося до років без наркотиків». Програми спрямовані на поліпшення вмінь, розширення можливостей і заохочень у процесі соціально-корисного залучення дітей до шкільних і сімейних заходів, зміцнення зв’язків зі школою й родиною, а також прилучення до норм, що передбачають відмову від наркотиків.

Програма зміцнення родин (США)

Програма «Зміцнення родин» є вибірковою профілактичною багатокомпонентною програмою, орієнтованою на родину. Передбачається, що вона повинна забезпечити захист дітей від 6 до 10 років від впливу людей, що вживають наркотики. Програма починалася як спроба допомогти батькам, котрі вживають наркотики, поліпшити їхні батьківські навички й знизити фактори ризику, що впливають на дітей. Програма була адаптована до культурних особливостей і виявилася ефективною (за незалежними оцінками) у роботі з афроамериканськими, іспанськими родинами й родинами жителів островів у Тихому Океані та в Азії.

Програма зміцнення родин складається із трьох елементів: тренінгу батьків, тренінгу вмінь дітей і тренінгу сімейних вмінь. У кожному з 14 щотижневих занять першу годину батьки й діти займаються окремо. Протягом другої години батьки й діти збираються разом для тренінгу сімейних здатностей. Після цього родини вечеряють, дивляться фільм або розважаються разом.

Проект «STAR» (США)

Це — універсальна антинаркотична профілактична програма, спрямована на всі верстви населення громади. Вона містить велику шкільну програму, програму для батьків, залучає засоби масової інформації й органи самоврядування, припускає зміни в політиці охорони здоров’я:

Курс для середніх класів школи, що входить в STAR, є програмою суспільного впливу (social influence), що складається із занять у класах, які проводяться протягом 2-х років спеціально підготовленими вчителями.

Засоби масової інформації використовуються для висвітлення, посилення й допомоги у розвитку проекту.

У рамках програми для батьків останні виконують зі своїми дітьми спеціальні домашні завдання, навчаються навичкам спілкування в родині й беруть участь у заходах проекту, що проводяться у масштабі громади.

Органи самоврядування громади є основним формальним центром, що організовує й контролює всі заходи проекту.

Зміни в політиці охорони здоров’я є завданням органів самоврядування; їх мета — розробляти й застосовувати політику й закони стосовно алкоголю, тютюну й інших наркотиків. Також вони можуть стосуватися інших місцевих законів, наприклад, визначення зон (або місць), де заборонено вживати психоактивні речовини (включаючи алкоголь і тютюн), і контролю за цими зонами.

Результати досліджень за цим проектом зафіксували позитивний довгостроковий ефект: учні старших класів, котрі брали участь у програмі (їхня поведінка оцінювалися у випускному класі), значно менше вживали марихуану (приблизно на 30%), алкоголь (на 20%) і курили (на 25%), ніж учні в школах, які не були залучені до програми. Було встановлено, що найбільш впливовим фактором є зростання неприйняття вживання наркотиків серед їхніх друзів.

Крім проектів, деякі країни ввели в освітню шкільну програму новий предмет «Профілактика наркоманії». Так, білоруські лікарі запропонували ввести в школах новий предмет “Профілактика наркоманії”. На думку наркологів, такий курс, що розповідає підліткам про наркотичну залежність, необхідно вводити вже з 6-7 класу. Крім самого предмета, фахівці також мають намір видати спеціальний підручник з описом проблеми наркотиків.

Білоруські наркологи вже кілька років проводять спеціальні семінари для педагогів і психологів, де їх навчають розпізнавати перші ознаки хвороби.

Слід зазначити, що у Швеції профілактика наркоманії також починається зі школи, хоча спеціального предмету там немає. Шведські вчителі зобов’язані повідомляти в соціальну службу, якщо помітять, що підліток вживає наркотики або його поведінка змінилася. Існує особлива “молодіжна поліція”, її працівники патрулюють вулиці вечорами. Вони можуть доставити молодих людей з підозрілої компанії на тестування.

Крім профілактики є й покарання. Якщо аналіз покаже наявність наркотиків у крові – потрібно сплатити штраф. Молодіжна поліція має право перевірити квартиру, якщо є підозри, що там торгують наркотиками або їх вживають. За перевезення навіть невеликої кількості зілля карають тривалим тюремним ув’язненням, яке можуть значно скоротити, якщо кур’єр повідомить про постачальника.

В Україні в шкільних програмах поки що немає предмету Профілактика наркоманії», але введено предмет «Основи здоров’я», він направлений на формування здорового способу життя, усвідомлення і розвиток умінь справлятись із вимогами соціального середовища, протидіяти негативним явищам та керувати своєю поведінкою.

, , , ,