Дослідження та цікаві факти

Державна політика країн Росії, Білорусії та Казахстану в сфері здорового способу життя.

Державна політика країн Росії, Білорусії та Казахстану в сфері здорового способу життя.. держава, дослідження, здоров'я, здоровий спосіб життя, політика

Всі країни на пострадянському просторі ведуть ефективну політику спрямовану на зміцнення здоров’я населення, покращення демографічної ситуації, розвиток фізичної культури і спорту та формування здорового способу життя. Ми будемо говорити про такі країни, як – Білорусія, Росія та Казахстан.

В Білорусії та Казахстані за збереження здоров’я відповідає – Міністерство охорони здоров’я, в Росії – Міністерство охорони здоров’я та соціального розвитку.

Політика кожної держави різна, але в кожній з країн до питань здоров’я відносяться досить серйозно.

Проаналізуємо державну політику Білорусії.  2008 рік в Білорусії – був оголошений роком здоров’я  та спрямований на:

 • Формування здорового способу життя
 • здійснення загальної диспансеризації;
 • розвиток фізичної культури і спорту;
 • жорстка антиреклама пияцтва, куріння, наркоманії;
 • забезпечення екологічної безпеки.

Протягом 2008 року було проведено більше ніж 1000 акцій та днів здоров’я, пройшло більше ніж 1500 круглих столів та конференцій, проведені консультації для більше ніж 180 тисяч чоловік.

Також в Білорусії функціонують такі державні програми в сфері охорони здоров’я, як:

—              Державна програма відродження та розвитку села 2005-2010 роки

—              Президентська програма «Діти Білорусі» на 2006-2010 роки

—              Національна програма демографічної безпеки Республіка Білорусь на 2007-2010 роки

—              Програма розвитку охорони здоров’я Республіки Білорусь на 2006-2010

—              Державна програма профілактики ВІЛ-інфекції на 2006-2010 роки.

Всі державні програми Білорусії розставляють акценти на формування здорового способу життя, зміцнення та розвиток загальної лікарської практики у сільській місцевості; оснащення сучасним обладнанням, охорону здоров’я дітей, планування сім’ї та моніторинг наслідків смертей.

В Росії функціонує на досить хорошому рівні програма «Здорова Росія», яка досить серйозно пропагує здоровий спосіб життя серед населення  різного віку завдяки порталу Takzdorovo.ru на якому провідні спеціалісти рядять як зберігати власне здоров’я  та вести здоровий спосіб життя .

На 2003-2010 роки в Росії затверджена галузева програма «Охорона та зміцнення здоров’я здорових». Незважаючи на окремі позитивні тенденції, показники здоров’я і стану охорони здоров’я, в цілому, знаходяться на незадовільному рівні, складні умови економічного і соціального розвитку держави проявилися, зокрема, у вкрай високих показниках захворюваності і смертності, низьких рівнях народжуваності, стану здоров’я матері і дітей, якості харчування, особливо незахищених верств населення. Саме звертаючи уваги на перелічені  проблемми запровадили цю програму.

Працює Фонд співробітництва національним проектам в сфері суспільної охорони здоров’я «Здоров’я та розвиток», який розробляє та впроваджує наступні програми:

 1. Інформаційний сервіс для майбутніх мам
 2. Здоровий спосіб життя підлітків
 3. Комунікація та консультування в сфері ВІЛ-інфекції
 4. Центри охорони репродуктивного здоров’я
 5. Програми по репродуктивному здоров’ю
 6. «Рівний-рівному»: профілактика ВІЛ-інфекції в молодіжному середовищі

Основними завданнями фонду є:

 • розробка, організація і проведення комплексних інформаційних-освітніх програм;
 • розвиток співпраці з органами державного управління, медичними та освітніми установами, громадськими організаціями, а також соціально відповідальними бізнес компаніями, зацікавленими у збереженні та покращенні здоров’я росіян.

Функціонують Центри здоров’я в рамках реалізації заходів щодо ФЗСЖ у громадян Росії.

Акценти на які звертає увагу профільне міністерство у сфері здоров’я:

 • поліпшення демографічної ситуації і положення сімей з дітьми, а також дітей, що перебувають у важкій життєвій ситуації.
 • підвищення добробуту населення, зниження бідності та нерівності з грошових доходів населення.
 • підвищення якості та доступності медичної допомоги, лікарського забезпечення, особливо для малозабезпечених груп населення, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя.
 • підвищення ефективності системи соціального захисту і соціального обслуговування, в першу чергу літніх громадян та інвалідів.
 • сприяння продуктивної зайнятості населення, забезпечення захисту прав громадян в галузі праці.

І останнє місто в аналізі – це Казахстан. На рівні держави там функціонує президентська програма «Здоровий спосіб життя» на 2008 – 2016 роки.  Основним завданням у сфері сталого розвитку країни уряд визначив – збільшення середньої тривалості життя населення з впровадженням і вдосконаленням механізмів, що забезпечують оздоровлення нації.

З 1998 року в місті Алмати функціонує обласний Центр здорового способу життя який розповсюджує свою роботу на всю країні.

Саме здоров’я населення має бути важливою складовою політики держави.

Кожна країна робить різні акценти у формуванні здорового способу життя населення, але все ж звертає на це свою увагу.

Але, яку б політику здоров’я не обрала країна, але здоров’я кожної людини залежить в першу чергу від неї особисто!!!!

Тому, друзі бережіть себе та своє здоров’я!!!!

, , , ,