Інформація > Новини

Нова концепція охорони здоров’я Великобританії

Нова концепція охорони здоров’я Великобританії. алкоголізм, здоров'я, здорове харчування, здоровий спосіб життя, молодь

У листопаді 2010 року Державний секретар з питань охорони здоров’я Великобританії за наказом її Величності презентував Парламенту нову концепцію охорони здоров’я «Здорове життя, здорові люди: стратегія в галузі охорони громадського здоров’я» (Healthy Lives, Healthy People Our Strategy for Public Health). Запропонована стратегія направлена на зміцнення людської самооцінки, впевненості та на відхід від інфантилізму, перехід до усвідомленої зрілої точки зору на своє здоров’я та спосіб життя.

 

Ключовою ідеєю даної концепції є локалізм, в основі якого стоїть дієздатна громада та активність її мешканців.

Відповідно основними завданнями концепції є:

1)     Захист населення від загроз здоров’ю. Дана місія покладена на уряд;

2)     Наснаження громади. В першу чергу, через фінансові вливання, а також через наділення більшими повноваженнями на місцях;

3)     Комплексний підхід в допомозі громадянам на  усіх етапах життя (тобто окремі стратегічні напрямки роботи із дітьми, молоддю, людьми працездатного віку та літніми людьми), що передбачає усвідомлений крок на користь здоров’я протягом усіх ключових життєвих періодів. При цьому будуть враховані усі елементи, що впливають на здоров’я та спосіб життя – такі як робота, освіта, дозвілля тощо;

4)     Позитивний імідж та просування концепції здорового способу життя;

5)    Адаптація середовища, таким чином, щоб легше було зробити крок на користь здоров’я.

Сфери впровадження концепції (домени):

1)     Захист здоров’я: захист людей від основних небезпек;

2)     Боротьба із широкою сферою негативних передумов для здоров’я;

3)     Покращення здоров’я: позитивний імідж та прийняття населенням здорового способу життя;

4)     Запобігання хворобам: зменшення кількості людей, що живуть із хворобами, яким можна запобігти;

5)     Запобігання смерті у молодому віці

Планується активна співпраця держави із бізнесом та громадським сектором. Така співпраця планується за 5 напрямками: харчування, алкоголізм, фізична активність, здоров’я на робочому місці, зміна поведінки на користь здорового способу життя.

В ході реалізації концепції планується створення професійної служби громадського здоров’я, що стане частиною Департаменту Здоров’я Англії.

Для оцінки роботи проведеної у сфері громадського здоров’я буде створено новий Національний Інститут Досліджень у сфері Здоров’я, Школу досліджень громадського здоров’я, Державну службу досліджень здоров’я та поведінки.

 

, , , ,