Дослідження та цікаві факти > Новини

Здоровий спосіб життя. Дослідження точки зору росіян

Здоровий спосіб життя. Дослідження точки зору росіян. дослідження, здорове харчування, здоровий спосіб життя, науковці, статистика

У жовтні-листопаді 2012 року Центром перспективних економічних досліджень Академії науки Республіки Татарстан було проведене всеросійське дослідження, в рамках якого був здійснений аналіз точок зору росіян стосовно власного здоров’я та їх сприйняття ЗСЖ. Дослідження було проведене на замовлення Міністерства охорони здоров’я РФ, вибіркова сукупність становила 4500 осіб із 34 суб’єктів Російської Федерації.

Одним із завдань дослідження були визначення самооцінки росіян відносно власного здоров’я. Дані проведеного дослідження вказують, що більше половини (54,5%) росіян оцінюють загальний стан свого здоров’я як гарний або дуже гарний (42,8% та 11,7% відповідно). Близько третини росіян (35,7%) оцінили його як задовільний, а 9,3% опитаних – як слабкий або дуже слабкий (7,7% та 1,6% відповідно). З метою визначити ставлення росіян до власного здоров’я, респондентам було задане запитання, чи піклуються вони про своє здоров’я. Половина опитаних (50,3%) обрали варіант «скоріше так», що свідчить про наявність невпевненості при відповіді на дане запитання. Трохи більше п’ятої частини респондентів дали впевнену позитивну відповідь, обравши варіант «безумовно, так» (21,7%). Близько чверті росіян (24,9%) заявили, що скоріше не піклуються про здоров’я, 2,6% – безумовно, не піклуються.

Також під час дослідження були виявлені уявлення росіян про ЗСЖ, а також їх орієнтації щодо ведення здоровго способу життя. З метою проаналізувати уявлення росіян про ЗСЖ, учасникам дослідження було запропоновано назвати складові поняття «здоровий спосіб життя». Результати дослідження свідчать, що росіяни розуміють даний термін дуже багатогранно: достатньо часто були відмічені усі варіанти із запропонованого в анкеті списку.

Найбільшу кількість прибічників отримали три складові ЗСЖ: повна відмова від куріння (74,4%), відмова від зловживання алкогольними напоями (71,9%) та фізична активність із урахуванням вікових та фізіологічний особливостей організму (66,4%). Більше половини опитаних росіян (55,4%) вважають, що до поняття ЗСЖ відноситься також збалансоване харчування, тобто вживання різноманітної їжі, необхідних вітамінів та мінералів та інше. Цікаво, що жителі міста частіше (57,3%), аніж селяни відмічали даний варіант (49,3%).

Досить популярною складовою ЗСЖ, за отриманими даними, являється контроль кількості вживання їжі (47,7%). Цей варіант також частіше вімічали жителі міст (48,5%), аніж села (44,4%). Трохи більше 40% росіян вважають, що здоровий спосіб життя передбачає регулярне проходження профілактичних медичних оглядів. Третина опитаних (34%) вважає, що окрім усього іншого ЗСЖ передбачає вміння справлятися із власними емоціями.

У рамках дослідження також були отримані дані стосовно сприйняття та цінності ЗСЖ. Для цього респондентам було задане запитання, яке передбачає ідентифікацію із судженнями, які найбільш точно відображають їх позицію: необхідно було обрати у 4 парах суджень по одному, з яким вони були б згодні у найбільшій мірі. Згідно отриманих даних, росіяни не вважають залучення до ЗСЖ дуже складним завданням: близько 70% опитаних вважають, що за бажанням могли б знайти час та можливість для ведення ЗСЖ, а 62,1% – що можуть підтримувати ЗСЖ виключно завдяки особистим зусиллям. Однак близько двох третин опитаних (64,1%) не ставлять здоровий спосіб життя в ряд важливих життєвих цінностей. Окрім того, близько половини респондентів (49,8%) заявили про те, що дотримуватися практики ЗСЖ їм заважають власні лінощі та неорганізованість.

Таким чином, результати дослідження свідчать про позитивні оцінки росіян стосовно власного здоров’я та перспектив ведення ЗСЖ. Більшість опитаних орієнтовані на ведення ЗСЖ, розуміють його цінність для підтримання власного стану здоров’я. Однак перетворити ці внутрішні наміри у реальні дії росіянам заважають лінощі, неорганізованість, а головне – недостатньо високе місце ЗСЖ в ієрархії цінностей. У результаті декларативний характер установок слабко трансформується у практику.

Джерело: Носкова Е.П. Здоровье и здоровый образ жизни в мнениях россиян/ Е. П. Носкова//Материалы интернет-конференции “Грани науки – 2о13”. – Казань, 2013. –  [Електронный ресурс] – Режим доступа: http://grani2.kznscience.ru/participants/sekciya2/NoskovaEP/

, , , ,