Інформація

Відкриття форуму

Відтепер Ви маєте можливість отримати консультацію фахівця безпосередньо на форумі нашого сайту, а також обговорити питання щодо формування здорового способу життя.

Завітайте до нашого форуму.

"СПОСІБ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ" національне опитування

було проведено опитування населення України у п’яти областях України (Київській, Одеській, Полтавській, Львівській, Донецькій), АР Крим, містах Києві та Севастополі. Опитування проводилося методом стандартизованого інтерв’ю за місцем проживання До вибірки потрапили мешканці 32 населених пунктів (19 міських та 13 сільських).

Усього в опитуванні взяло участь 800 респондентів: 360 чоловіків та 440 жінок, що становить 45% та 55% відповідно. Віковий розподіл респондентів має наступний вигляд: 32% опитаних мають вік до 34 років, 36% осіб від 35–54 років, респонденти старшого віку (старше 55 років) – 32%. Загальний розподіл груп респондентів, за основними соціально-демографічними характеристиками вибіркової сукупності відповідає розподілу цих груп у генеральній сукупності.

[ Докладніше ]

Навчання для журналістів

У рамках просвітницької діяльності Центру здорового способу життя. 26 червня 2007 р. відбувся навчальний семінар для журналістів за темою „Формування здорового способу життя: теоретичні та практичні аспекти”.

На сьогодні ситуація із збереженням та зміцненням здоров’я населення України викликає занепокоєння та потребує особливої уваги з боку держави. Але будь-які заходи щодо покращення ситуації так чи інакше пов’язані з необхідністю інформувати суспільство, впливати на свідомість задля переміни застарілих стереотипів або навпаки – для пропагування нових ідей.

Саме роль, місце та особливості функціонування ЗМІ є дуже важливими у даному процесі. Тому Державний інститут розвитку сім’ї та молоді виступив ініціатором та організатором проведення навчального семінару. Метою даного заходу стало ознайомлення з основними положеннями щодо розуміння феномену здоров’я на сучасному етапі розвитку людства в цілому та в Україні зокрема.

Не дивлячись на те, що даною тематикою займається обмежена кількість журналістів, працівники Центру сподіваються, що учасники семінару окрім запропонованих друкованих матеріалів, винесли переконання про необхідність популяризації здорового способу життя серед молоді.
У планах центру зібрати представників ЗМІ на другий етап навчання у жовтні 2007 року.