Новини

Відбулося засідання Колегії Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту

15 грудня 2008 року в Національному університеті фізичного виховання і спорту України відбулося засідання Колегії Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. Відділ теорії та методики формування здорового способу життя (Романова Н.Ф.) приймав участь в обговоренні п. 3 „Про стан реалізації заходів щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та вживання наркотичних засобів”. Надаємо текст виступу.
„Протидія епідемії ВІЛ/СНІДу визнана в Україні державним пріоритетом. Однак за останнє десятиліття частота ВІЛ-інфікувань зростає жахливими темпами: в середньому щорічно на 33 відсотки. Епідемія ця, як відомо, стосується передовсім молоді, людей продуктивного віку та їх дітей.
Ситуація ускладнюється ще й тим, що епідемія ВІЛ/СНІД в Україні збіглася в часі з епідемією ін’єкційної наркоманії, яка теж має „молодіжне обличчя”. І, хоча за офіційною статистикою Міністерства охорони здоров’я України дещо зменшується кількість дітей та підлітків, зареєстрованих у наркологічних диспансерах, проте реальну ситуацію оцінити складно. Причин багато: це поширеність „анонімного” лікування, вживання клубних наркотиків та побутових речовин, є багато родин, які не можуть собі дозволити звертання за медичною допомогою та лікуванням, це також діти та молодь, які живуть та працюють на вулиці.

Повна версія »

Youth studio held a sociological research on the topic «The view of students on the prohibition of smoking in university»

Lazoryk Olga Berest Polina, the studios: First, one should note that the majority of respondents were willing to contact and answered the questionnaire. Respondents selected by random, regardless of age, gender, preferences (within the target audience – students). An interesting was the fact that most of them do not smoke (73.3% of respondents). Therefore, begs the conclusion: if a few years ago, smoking cigarettes youth felt «prestige», it is all the opposite – prestigious no smoking! And it is so special to be among peers!
So, on the results of the survey. Most students who smoke has become from NMU Bohomoltsa ( National medical Uiversity of Bohomoltsa)(35.9%) and lowest – in the NauUKMA( Nationail University of ‘’Kyiv- Mohyla Academy’’ (23.3%). By the way, students, physicians participated for the first time in this poll, so the first time we had a chance to see how many future doctors and smokers and smokers in general, because they are, in our view, designed to promote healthy lifestyle among the population.

Повна версія »

8 – 9 грудня Молодіжна Студія приймала участь у Національній конференції щодо зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення яка відбулась в Києві

Темою нашого виступу стали „Шляхи запобігання палінню у студентському середовищі”, його презентувала керівник Молодіжної студії – Дідик Катерина, а для його підготовки бралися аналітичні матеріали за підсумками соціального опитування, яке проводилося силами членів студії.
Соціальне опитування було проведене у трьох Київських ВНЗ:
НУ “Києво-Могилянська академія"
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Київський економічний інститут менеджменту ЕКОМЕН.
Кількість опитаних студентів – 150 чоловік.
Серед них:
Жіночої статі – 80
Чоловічої статі – 70
Жінок палить – 26%
Чоловіків – 27%
Не палить, жінок – 74%
Не палить чоловіків – 73%

Повна версія »

Молодіжна студія провела соціологічне дослідження на тему «Погляд студентів на заборону паління у ВНЗ»

Лазорик Ольга, Берест Поліна, члени Студії: для початку варто зазначити, що більшість респондентів охоче йшли на контакт і відповідали на питання анкети. Респонденти обиралися випадковим чином, не залежно від віку, статі, уподобань (в межах цільової аудиторії – студентів). Цікавим виявився той факт, що більшість з них не палить (73,3% з опитаних). Тому напрошується висновок: якщо кілька років тому палити сигарети молодь вважала за «престиж», то зараз все навпаки – престижно не палити! І саме таким чином бути особливим серед ровесників!
Отже, щодо результатів опитування. Найбільше студентів, які палять виявилося в НМУ ім. Богомольця (35,9%) а найменше – в НаУКМА (23,3 %). До речі, студенти-медики вперше брали участь у такому опитуванні, і тому перший раз ми мали нагоду дізнатися, скільки ж майбутніх лікарів палять та чи палять взагалі, адже саме вони, на наш погляд, покликані впроваджувати здоровий спосіб життя серед населення.
Відносно статі, то зараз дівчата й хлопці зрівнялися у відсотковому співвідношенні – 27 % хлопців та дівчат палять. Вражає той факт, що більшість респондентів знайомі з Постановою Кабінету Міністрів щодо заборони паління в громадських місцях, але вважають її не ефективною (таких майже 75%). В той же час вони зізнаються, що намагаються притримуватися правил паління у їхньому вузі. Щодо розміщення територій для паління, так тут як «курці» так і ті, хто не палить, вказали, що місця для паління слід розташовувати поза територією ВНЗ, щоправда багато хто з курців все-таки схиляється до варіанту «на території ВНЗ, щоб далеко не ходити».
Цікавим виявилося і те, що 72, 5% з тих хто палить і 76, 4 % з тих, хто не палить запропонували наступні альтернативні шляхи вирішення цієї непростої проблеми: особливий підхід до кожного, підвищення цін на цигарки, проведення тренінгів про шкідливість паління, проводити роз’яснювальну роботу, акції, зменшити рекламу, посилити роботу з формування здорового способу життя, мова також йшла про підвищення штрафів. Дехто пропонував відраховувати завзятих курців з вузів та ввести особливі пільги для тих, хто не палить.
Насправді опитування дало зрозуміти, що студенти „курці” палять свідомо і не бачать в цьому „нічого страшного”, так собі погана звичка „ну і шо з того”. Може це свідчить про те , що студенти – вже не школярі, їм не треба ховатись від батьків з їхніми страшними погрозами та нотаціями. Вони отримують стипендію, самі мають право нею розпоряджатися і гордо відповісти батькам: „Я вже дорослий!”, „Мої гроші, що хочу з ними, те і роблю!”
Але ми закликаємо студентів усіх вузів не забувати, що молодість – найкраща пора, і не варто псувати її зайвими справами, які не тільки шкодять здоров’ю, але й негативно впливають на зовнішній вигляд! А скільки корисного часу люди витрачають на куріння!!!
Нам здається, що є над чим подумати, а ВАМ?

Тютюнопаління серед молоді та підлітків: сучасна ситуація

Протягом останніх років було проведено три міжнародні опитування серед підлітків, в яких Україна брала участь: Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин (ESPAD), “Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді” (HBSC), Глобальне опитування молоді про тютюн (GYTS).
Дані показали, що для України характерним є надзвичайно високий рівень поширеності куріння серед молоді чоловічої статі, а також виражена гендерна відмінність у початку куріння і його поширеності.
Зміни, що спостерігалися між 1999 і 2004 роками, стосуються більш раннього початку куріння серед підлітків, особливо серед дівчат. Підлітки з більшою ймовірністю стають постійними курцями і більш ймовірним є розвиток у них сильної нікотинової залежності. Тим не менш, тенденції до припинення куріння так само зросли.
Припинення куріння є більш поширеним серед молодших респондентів та дівчат, тобто серед підлітків з меншим ступенем нікотинової залежності, а також тих, у кого тільки деякі однокласники курять, і тих, чиї батьки не курять.

Робоча програма конференції

Національна конференція щодо зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення
8-9 грудня 2008 року, Київський міський будинок вчителя, м.Київ, вул.Володимирська, 57
Програма
8 грудня 2008 року
9.00 – 10.00 – Реєстрація
Пленарні засідання – КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА
10.00-10.15 Привітання – Васюник І.В. – віце-прем’єр-міністр України
Поканевич І.В. – керівник бюро ВООЗ в Україні
10.15-10.40 Презентація Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення –Князевич В.М. , міністр охорони здоров’я України
10.40-11.00 Стратегії подолання тютюнової епідемії – Анна-Марія Перучич, ВООЗ
11.00-11.20 Молодь вільна від тютюну: реалії та перспективи державної політики – Павленко Ю.О., Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту
11.20 -12.00 Прес-конференція під час перерви
12.00-12.30 Тютюн більш шкідливий для здоров’я, ніж це прийнято вважати – Поліщук М.Є., голова Національної ради з питань охорони здоров’я населення
12.30-13.00 Тютюн як загроза економічному добробуту України – Рябошлик В.В., заступник міністра економіки України (2005 р.)
13.00-14.00 – Обідня перерва
14.00-14.30 Динаміка вживання тютюну в Україні – Андреєва Т.І., доцент Школи охорони здоров’я НаУКМА
14.30-15.00 Черкаси звільняються від тютюнового диму – Одарич С.О., мер Черкас
15.00-15.30 – Перерва
Секційні засідання

Повна версія »

Навчання у тренінговій Студії: розказують учасники

Дєнєжко Анна:
На тренінгу, який відбувся 20.11.08 р. трьом групам наші тренери –
Цісар І.В. та Стойка О.О. дали завдання провести презентацію теми про здорове харчування та його значення для кожної людини, незалежно від її статусу та віку. Це можна було зробити в любій формі (міні-лекції, гри, повідомлення тощо). Треба зазначити, що усі учасники віднеслися до завдання відповідально та підготували цікаві презентації.
Перша група розповіла про те, які продукти можна поєднувати, а які не рекомендується вживати разом. Інформацію подали у вигляді мозкового штурму, де були задіяні всі учасники тренінгу. Наступна група розповіла про “10 ворогів” серед продуктів для нашого організму, інформація була подана у вигляді міні-лекції. А від третьої групи ми дізналися про корисні для нашого організму продукти (диню, горішки та рис). Презентація проходила в цікавій формі, її учасники не дали нікому сумувати. Від тренерів було декілька зауважень, але загалом всі презентації були визначені як успішні та інформативні.
Ця вправа допомогла більш точно зрозуміти особливості роботи тренера, побачити недоліки, які слід врахувати на майбутнє.
Загалом, на мою думку, саме практичні завдання допомагають більш активно формувати тренерські навички та готувати до майбутньої практичної діяльності у молодіжному середовищі.

Нам пишуть наші давні друзі та партнери зі Шполянщини!

Осінні місяці дуже цікаві, бо насичені подіями, які мають відношення до життя дітей та молоді. Саме у листопаді відзначається Всесвітній день молоді (10.11), День студента (17.11), День спільних дій в інтересах дітей (20.11), а 2009 рік взагалі присвячений тільки молоді, бо відповідно до Указу Президента України цей рік – Рік молоді. Але, на наш погляд, не варто чекати спеціальних днів календаря, щоб говорити про проблеми та потреби молодих громадян нашої держави. На це не має часу…
На сьогодні в Україні більш як півмільйон дітей та підлітків регулярно вживають алкогольні напої, цигарки у школі вже давно стали звичним явищем, „другим українським Чорнобилем” називають епідемію ВІЛ/СНІДу та наркоманію.
За офіційними даними МВС України близько 55 тисяч бездоглядних дітей, ще 153 тисячі живуть в неблагополучних сім’ях і є потенційними соціальними сиротами або дітьми вулиці. А які ідеали насаджуються сьогодні молоді? Сумно усвідомлювати, але цей вибір без вибору. Кількість передач в телевізійному ефірі, які несуть негативну для психіки інформацію „перевалила” за третину. В той час, як кількість якісних програм для дітей і підлітків не більше двох відсотків. Зразком для наслідування стають братки з серіалу „Бригада”.
Чим оточують дітей дорослі в Шполянському районі? У нашому місті працює Будинок школярів, де нещодавно зроблено ремонт, славиться танцювальний колектив «Гренада», у районному будинку культури діють музична студія, танцювальний колектив. У міській гімназії вже п’ять років працює сучасний тренажерний зал , а в центрі міста, в дитячому парку – спортивний майданчик. В кожній школі діють спортивні зали, гуртки. Проте дуже часто можна чути і від батьків і дітей нарікання на те, що дітям немає де проводити дозвілля.

Повна версія »

21 листопада Міжнародний день відмови від куріння

Просимо звернути увагу на дату 21 листопада! Адже в Україні склалася дуже небезпечна ситуація щодо тютюнокуріння: поширеність паління серед чоловіків в Україні (67%) є найвищою в Європі; поширеність паління серед жінок стрімко зростає, досягнувши рівня 20%; спостерігається більш ранній початок куріння серед підлітків; кількість пов’язаних з тютюном смертей в Україні складає більше 100 тисяч осіб.
На сьогодні держава проводить дії на покращення ситуації. Так, 4 червня 2008 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на 2009—2012 роки. Концепція передбачає розробку, ухвалення та проведення широкого кола заходів боротьби проти тютюну на національному та місцевому рівнях. Ще у 2006 році Україна ратифікувала Рамкову Конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ) – перший у світі міжнародний правовий договір у сфері громадського здоров’я.
Маємо надію, що українське суспільство розуміє всю складність ситуації й стане більше уваги приділяти власному способу життя та стану здоров’я.

Відбулася робоча зустріч членів Молодіжної Студії

The meet of Healthy Life-Syle Youth Studio

17th of November we had a work meet with our new Youth studio members.
We discussed about our plans for future, about Youth studio participation in Conference what will be on 8-9th of December, and last, we talked about our training studies in the Kyiv local center of health.

17 листопада 2008 року відбулася чергова робоча зустріч членів Молодіжної студії. До участі також були запрошені нові учасники студії, серед яких іноземні студенти. На обговорення піднімались такі питання, як:
□Тренінгові заняття для членів студії в Київському міському центрі здоров`я
□Участь у Національній конференції щодо зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення, яка відбудеться 8–9 грудня 2008 р.
□Перспективні плани на майбутнє
□Вітання з Днем студента!

Дякуємо за таку чудову зустріч!!!